Zarząd Powiatu Skarżyskiego, na posiedzeniu w dniu 13 czerwca, po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej zatrudnił na stanowisko dyrektora Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej, Pana Mateusza Korzeniewskiego. Pan Mateusz Korzeniewski był jedynym kandydatem ubiegającym się o to stanowisko w konkursie ogłoszonym przez Zarząd Powiatu. Funkcję dyrektora tej placówki sprawuje od 2012 r.

Pan Mateusz Korzeniewski spełnił wszystkie kwalifikacje i wymagania określone w ustawie o działalności leczniczej do objęcia stanowiska kierownika podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą. Posiada wykształcenie i doświadczenie zawodowe, które daje rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązki dyrektora przez Pana Mateusza Korzeniewskiego.

Pan Mateusz Korzeniewski posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Akademie Medyczną I Wydział Lekarski. Posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych i specjalizację II stopnia w dziedzinie chorób płuc. Ponadto ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie i w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie . Od 1990 roku zawodowo związany z Obwodem Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej. W latach 2006-2012 pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. lecznictwa. W roku 2012, na okres 6 lat, został zatrudniony na stanowisko dyrektora OLK SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej.

DSC 0670

DSC 0669DSC 0669DSC 0669