W piątek 25 maja dokonano końcowego odbioru zmodernizowanego boiska sportowego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2, ul. Spacerowa 31.

Oddane boisko o wymiarach 19,0 m x 32,0 m, jest typowym boiskiem wielofunkcyjnym z polami do gry w piłkę koszykową i siatkową oraz wyposażeniem sportowym. Zmodernizowany obiekt wykonany został ze sztucznej nawierzchni poliuretanowej, która sprawdza się w różnych warunkach atmosferycznych i jest bezpieczniejsza od poprzedniej asfaltowej.

Zadanie o wartości 281 670,00 zł realizowane było w ramach projektu "Modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy powiatowych placówkach oświatowych", na które powiat pozyskał środki z RPO WŚ na lata 2014-2020 w wysokości 211 252,50 zł. Powiat skarżyski na ten cel przeznaczył kwotę 70 417,50 zł.

Wykonawcą nowego boiska przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 była firma EUROCOURT Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu.

Odbioru końcowego prac dokonała komisja powołana przez starostę Jerzego Żmijewskiego w skład której weszli - przewodniczący komisji Jerzy Krawczyk, naczelnik Wydziału Edukacji oraz członkowie komisji: Mariusz Kawa – dyrektor SOSW nr 2 i Dariusz Kowalik – Inspektor nadzoru, przy udziale pracowników starostwa z wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem oraz przedstawicieli wykonawcy.

DSC 9851DSC 9852DSC 9853DSC 9856DSC 9857DSC 9860DSC 9862

Fot. Wydział Inwestycji i Administrowania Mieniem Powiatu