We wtorek, 8 maja br. w Sali Konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej odbyła się debata społeczna pod nazwą "Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - możesz mieć na nie wpływ". Debata z udziałem przedstawicieli Policji, władz samorządowych powiatu skarżyskiego, instytucji państwowych i samorządowych, zakładów pracy oraz mieszkańców miasta i powiatu miała na celu wypracowanie wniosków do realizacji przez skarżyską Komendę Policji oraz inne instytucje w zakresie poprawy bezpieczeństwa. Samorząd Powiatu Skarżyskiego podczas debaty reprezentowali starosta Jerzy Żmijewski, wicestarosta Artur Berus oraz pracownicy Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowego Agnieszka PrusinowskaJacek Krzepkowski.

Podczas spotkania komendant powiatowy Policji w Skarżysku-Kamiennej insp. Tomasz Śliwiński omówił funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, jakie działania zostały podjęte przez skarżyską Policję na zgłoszone w roku 2017 zagrożenia oraz przedstawił statystykę stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu skarżyskiego. Szeroko omówiono także prowadzone przez Policję działania w zakresie profilaktyki społecznej ze szczególnym uwzględnieniem prewencji antynarkotykowej i cyberprzemocy oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Debata zakończyła się dyskusją, w której uczestnicy poruszyli najbardziej nurtujące ich sprawy dotyczące bezpieczeństwa, kontaktów z funkcjonariuszami, uświadamiania społeczności lokalnej czy egzekwowania wykroczeń. Starosta Jerzy Żmijewski dziękując za dobrą współpracę samorządu powiatowego z komendą Policji zasygnalizował, iż najczęściej zgłaszanym, do niego przez mieszkańców miasta, problemem jest nieprawidłowość parkowania na drogach osiedlowych. Dlatego też zwrócił się do Policji z prośbą o częstsze patrole w takich miejscach.

Wśród zgłaszanych przez mieszkańców powiatu skarżyskiego postulatów były także te dotyczące m.in. zwrócenia uwagi na prawidłowe przewożenie w autach małych dzieci, uświadamianie rodziców jak ważną rolę w bezpieczeństwie najmłodszych stanowią foteliki samochodowe, prowadzenia szeroko pojętej prewencji osób starszych ze względu na fakt, iż największą liczba wypadków drogowych jest z udziałem seniorów. Ponadto zwrócono uwagę na bezpieczeństwo w ruchu kolejowym, zwiększenie ilości patroli gł. w okresie letnim w okolicach zalewów czy dostosowanie znaków drogowych do odpowiedniej widoczności na skrzyżowaniach. Poruszono także problematykę związaną z edukacją społeczności lokalnej w zakresie pomocy przed medycznej, kultury języka na boiskach szkolnych w godzinach popołudniowych, czy sprzątania odchodów po swoich pupilach.

DSC 8622DSC 8632DSC 8624DSC 8625DSC 8626DSC 8627DSC 8638DSC 8639DSC 8633DSC 8645DSC 8653DSC 8654DSC 8657DSC 8661DSC 8662DSC 8665DSC 8666DSC 8673DSC 8674DSC 8682DSC 8698DSC 8695DSC 8676DSC 8668DSC 8699DSC 8704 copyDSC 8706 copyDSC 8708 copyDSC 8710 copyDSC 8712DSC 8714 copyDSC 8716DSC 8717DSC 8718DSC 8719

skarzyski-powiat-z-widokiem