W związku z wejściem w ostatnią fazę realizacji projektu "Pakty Zatrudnieniowe w Polsce" starosta Jerzy Żmijewski oraz dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej Roman Białek uczestniczyli w dwudniowym spotkaniu podsumowującym dotychczasowe działania związane z rolą paktów zatrudnieniowych w polityce rynku pracy na terenie powiatu. Spotkanie zorganizowane przez Szczecińską Fundację Talent - Promocja - Postęp (Lidera projektu) odbyło w dniach 20-21 kwietnia 2018 r. w Centrum Edukacyjnym Fundacji w Świnoujściu.

Zebrane w trakcie realizacji projektu doświadczenia, zarówno w zakresie testowania jak i wdrażania Paktów Zatrudnieniowych w Polsce, zostały przedstawione uczestnikom spotkania. Wśród prelegentów dwudniowego spotkania wystąpił także starosta Jerzy Żmijewski, który zaprezentował temat "Partnerstwo i współpraca to skuteczne rozwiązanie lokalnych problemów na przykładzie Paktów Zatrudnieniowych". Ponadto omówiono m.in. zagadnienia dotyczące innowacyjnych rozwiązań na rynku pracy na przykładzie JOBfirmy.

Przypomnijmy: Pakt to porozumienie między pracodawcami, władzami lokalnymi i instytucjami pomocowymi zawarte w celu regulacji zatrudnienia, a jego głównym celem jest przeciwdziałanie bezrobociu osób 50 +. Pakt Zatrudnieniowy w Powiecie Skarżyskim, zawarty został 19 grudnia 2016 r.. Tworzy go 7 instytucji: Akademia Przedsiębiorczości Sp. z.o.o. Starachowice, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej; Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej, Centrum Integracji Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, Federacja Agencji Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. w Starachowicach i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym.