Jeszcze w tym miesiącu ruszy budowa dwóch boisk szkolnych przy powiatowych jednostkach oświatowych. Zarząd Powiatu Skarżyskiego zatwierdził wybranych, w drodze przetargu, wykonawców, którym 3 kwietnia przekazano place pod realizację inwestycji.

Budowę boiska przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Skarżysku-Kamiennej ul. Spacerowa 31, wykonywać będzie firma EUROCOURT Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu.

Natomiast nowe boisko i plac zabaw przy Zespole Placówek Edukacyjno- Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Szkolnej 15 wykona firma MULTISPORT Karina Komornicka z Jaworzna.

- Z wykonawcami inwestycji podpisane zostały umowy oraz zatwierdzone plany rzeczowo-finansowe z terminem realizacji zadań do 31 sierpnia 2018 r.- informuje Janusz Kuźdub naczelnik Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem Powiatu

Obie inwestycje, których łączny koszt, po przetargach, wynosi blisko 890 tys. zł realizowane będą w ramach projektu "Modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy powiatowych placówkach oświatowych", na które powiat pozyskał środki z RPO WŚ na lata 2014-2020. Ponadto na modernizację boiska i placu zabaw przy Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych powiat otrzymał dodatkowe środki z PFRON w wysokości 201 806,31 zł.

Przypomnijmy: Przy SOS-W nr 2 zostanie przeprowadzona modernizacja istniejącego boiska, w wyniku której powstanie typowe boisko wielofunkcyjne z polem do gry w piłkę koszykową i siatkową (wraz z montażem koszy do piłki koszykowej i siatki oraz słupkami do piłki siatkowej).

Natomiast przy ZPE-W wybudowane zostaną - boisko wielofunkcyjne o wymiarach 27,60 mx 44,0 m o nawierzchni poliuretanowej, z polem gry do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki wraz z wyposażeniem sportowym oraz plac zabaw z urządzeniami zabawowymi.

20180403 12110320180403 12175520180403 12182820180403 12183920180404 11205820180404 11514520180404 115336

Fot. Wydział Inwestycji i Administrowania Mieniem Powiatu

skarzyski-powiat-z-widokiem