W Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej odbyło się spotkanie Zarządu Powiatu Skarżyskiego reprezentowanego przez Panie - Katarzynę Bilską, Annę Leżańską, Bogumiłę Krawczyńską z przedstawicielami środowisk senioralnych z terenu gmin; Bliżyn, Skarżyska-Kamiennej i Suchedniowa. Spotkanie to zostało zorganizowane   na wniosek Grupy Inicjatywnej ds. utworzenia Powiatowej Rady Seniorów, która wyszła z propozycją utworzenia w Skarżysku-Kamiennej Powiatowej Rady Seniorów. Grupę seniorów reprezentowali; Pani Janina Kołek - Klub Seniora Sorbin gmina Bliżyn, Pani Grażyna Kijanka - Klub LUZ60+ ze Skarżyska-Kamiennej, Pan Krzysztof Marian Leski Rada Seniorów w Suchedniowie. Seniorzy przedstawili swoje postulaty, które w szczególności dotyczyły:

- utworzenia stałego miejsca integracji,

- karty senioralnej obowiązującej w całym powiecie,

- bezpłatnej pomocy prawnej dla seniorów (spotkania z prawnikiem i  rzecznikiem konsumentów),

- poprawy jakości usług świadczonych przez służbę zdrowia.

            Powiatowa Rada Seniorów zgodnie z wypracowanymi założeniami składać się maz przedstawicieli środowisk senioralnych z gmin powiatu skarżyskiego. Ma mieć charakter opiniodawczy, doradczy ale także i inicjatywny. Głównym celem utworzenia Powiatowej Rady Seniorów w Skarżysku-Kamiennej byłoby służenie społeczności powiatu, a zwłaszcza seniorom poprzez reprezentowanie ich interesów wobec władz powiatu a także sygnalizowanie i podejmowane działań zmierzających do poprawy ich życia. Wstępnie zaplanowano kolejne spotkania na których wypracowywane będą szczegóły dotyczące zapisów w regulaminie.          DSCF9508DSCF9508DSCF9508DSCF9508

skarzyski-powiat-z-widokiem