Powiat Skarżyski będzie się ubiegać o dotację na dwa zadania drogowe w ramach ogłoszonego przez Wojewodę Świętokrzyskiego naboru wniosków o dofinansowanie na budowę, przebudowę lub remont dróg lokalnych ramach rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Na realizację programu województwo świętokrzyskie w 2018 roku otrzymało dotację w kwocie 25 513 888 zł.

Zgodnie z wytycznymi naboru wniosków, dofinansowaniem dotacją budżetu państwa mogą zostać objęte zadania, polegające na budowie, przebudowie lub remontach dróg gminnych lub powiatowych, w trakcie realizacji lub planowane do realizacji.

Do złożenia wniosku wymagana jest kompletna dokumentacja techniczna i projektowa wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę. Gminy mogą otrzymać dofinansowanie na jedno zadanie, a powiaty na dwa zadania.

Jak informuje starosta Jerzy Żmijewski, Zarząd Powiatu Skarżyskiego, po uzgodnieniach z wójtem gminy Bliżyn Mariuszem Walachnią oraz wójtem gminy Łączna Romualdem Kowalińskim, postanowił złożyć dwa wnioski na przebudowę dróg powiatowych. Są to droga w Mroczkowie (gmina Bliżyn) oraz droga w Podzagnańczu (gmina Łączna). W przypadku uzyskania dofinansowania zadania te powinny być zrealizowane w 2018 r.

Przy spełnieniu wszystkich wymaganych w ogłoszeniu Wojewody Świętokrzyskiego warunków możliwe jest uzyskanie dofinansowania w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych zadania.

DSC 6714

skarzyski-powiat-z-widokiem