13 marca 2018 r.  w gmachu Trybunału Koronnego w Lublinie  odbyła się  Konferencja  pn. „Lider Samooceny CAF w Jednostce Samorządu Terytorialnego -  planowanie skutecznej samooceny -  doświadczenia i Dobre Praktyki”. Uczestniczyli w nim także przedstawiciele Starostwa  Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej – sekretarz Małgorzata Łakomiec oraz koordynatorki CAF starostwie – Katarzyna Ciok oraz Anna Dąbek.

Spotkanie współorganizowane było przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego w Łodzi oraz Urząd Miasta Lublin. Wzięli w nim udział przedstawiciele urzędów samorządu terytorialnego z lubelszczyzny i sąsiednich województw.

Samorządowcy rozmawiali o stosowaniu Wspólnej Metody Oceny, począwszy od pierwszego projektu pilotażowego w 2010 roku, adresowanego do administracji samorządowej. Konsekwentne wysiłki w dziedzinie usprawniania organizacji i usług dla mieszkańców zaowocowały licznymi Dobrymi Praktykami.

Wspólna Metoda Oceny CAF jest kompleksowym narzędziem zarządzania jakością, tym „atrakcyjniejszą”, że dokonywana jest przez samych pracowników danej organizacji. Opiera się na założeniu, że doskonałe wyniki organizacji osiągane są poprzez przywództwo ukierunkowane na strategię i planowanie, pracowników, partnerstwo, zasoby i procesy.

W pierwszej części spotkania dr Jarosław Matla, Ekspert CAF z Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego przedstawił korzyści ze stosowania Metody oraz zasady zorganizowania i przeprowadzenia skutecznej samooceny. W żywej dyskusji na temat wartości Metody CAF uczestniczyli m.in. autorzy opublikowanych Dobrych Praktyk samorządu terytorialnego: Paweł Kazimierski - wójt gminy Leśna Podlaska oraz sekretarz Anna Bąkowska. Dobrymi i skutecznymi doświadczeniami  ze stosowania metody podzielili się także reprezentanci laureatów Poświadczenia Skutecznego Użytkownika CAF: Małgorzata Łakomiec, sekretarz powiatu skarżyskiego oraz Robert Szokaluk, sekretarz miasta Rejowiec Fabryczny.

Konferencja, która była wzorem organizacji, stanowiła istotny impuls motywujący urzędy samorządu terytorialnego do stosowania Wspólnej Metody Oceny jako wartościowego narzędzia ciągłego doskonalenia administracji samorządowej i jej usług na rzecz wspólnoty.

Nadmienić należy, że Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej już dwukrotnie przeprowadzało samoocenę metodą CAF. Już niebawem, bo począwszy od 9 kwietnia br.  przystąpi do kolejnej samooceny.

andrzej wojewodzki szkolenie caf