W czwartek, 1 marca w Ostrowcu Świętokrzyskim obradował Konwent Starostów Województwa Świętokrzyskiego. Powiat skarżyski podczas konwentu reprezentował wicestarosta Artur Berus. Główna tematyka czwartkowych obrad dotyczyła problemów w służbie zdrowia, a w szczególności obecnego stanu i perspektyw dalszego funkcjonowania szpitali w województwie świętokrzyskim, w obliczu narastającej fali roszczeń ze strony pracowników, przy jednoczesnym braku możliwości ich sfinansowania.

Obecna na konwencie dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału NFZ Małgorzata Kiebzak omówiła m.in. jak w ubiegłym roku kształtowało się finansowanie, przez NFZ, usług medycznych w szpitalach województwa świętokrzyskiego, jak wyglądało wykonanie ryczałtu placówek medycznych po wejściu do sieci szpitali w okresie od października do grudnia 2017 r. oraz w styczniu roku bieżącego. Dyskutowano także o zasadach i możliwościach likwidacji nierentownych oddziałów, w oparciu o obowiązujące przepisy. Podczas dyskusji przewodniczący Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych Bartosz Stemplewski zasygnalizował, że jeśli wejdą w życie palny resortu zdrowia, zgodnie z którymi specjalista, aby otrzymać podwyżkę, będzie zobligowany pracować tylko w jednym szpitalu, wówczas szpitale mogą spodziewać się braków kadrowych. Sytuacja taka jego zdaniem może spowodować, że dyrektorzy będą zmuszeni do zamykania oddziałów.

Obok spraw związanych z aktualną sytuacją w służbie zdrowia podczas konwentu przedstawiciele Związku Powiatów Polskich przedstawili informacje o działaniach podejmowanych przez Związek w zakresie regulacji bieżących zadań ustawowych realizowanych przez samorządy powiatowe.

DSC 6673DSC 6675DSC 6652DSC 6683DSC 6707DSC 6694DSC 6704DSC 6685

skarzyski-powiat-z-widokiem