W poniedziałek, 26 lutego, po raz 43. obradowała Rada Powiatu Skarżyskiego. Radni podczas sesji przyjęli jednogłośnie trzy uchwały dotyczące zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2018-2035, wprowadzenia zmian w tegorocznym budżecie oraz przyjęcia na ten rok planu pracy rady powiatu i komisji stałych. Ponadto zapoznali się ze sprawozdaniami z realizacji „Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Rynku Pracy w Powiecie Skarżyskim na lata 2014 – 2020” oraz z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez powiat skarżyski.

Poniedziałkowa sesja była także okazją do wręczenia gratulacji zdolnym uczniom ze szkół powiatu skarżyskiego, którzy na rok szkolny 2017/2018 otrzymali Stypendia Prezesa Rady Ministrów. Stypendia otrzymało 9 uczniów,

  1. Paweł Bilski – uczeń technikum w Zespole Szkół Transportowo – Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej,
  2. Magdalena Korzeniewska – uczennica II Liceum Ogólnokształcącego w Skarżysku-Kamiennej,
  3. Anna Kułaga – uczennica Technikum w Zespole Szkół im Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie,
  4. Michalina Okła – uczennica I Liceum Ogólnokształcącego w Skarżysku-Kamiennej,
  5. Kinga Sikora – uczennica Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej,
  6. Aleksandra Świtek – uczennica Technikum w Zespole Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kamiennej,
  7. Martyna Zbroja – uczennica Technikum w Zespole Szkół Samochodowo – Usługowych w Skarżysku-Kamiennej,
  8. Antoni Fularski – uczeń Liceum Akademickiego Korpusu Kadetów w Suchedniowie,
  9. Iwona Kołomańska – uczennica Technikum Korpusu Kadetów w Suchedniowie.

a gratulacje w imieniu zarządu i rady powiatu wręczyli młodzieży wicestarosta Artur Berus i członek zarządu Katarzyna Bilska.

Kolejnym miłym akcentem sesji było wręczenie od 7 jednostek OSP podziękowań dla Zarządu Powiatu Skarżyskiego. Strażacy ochotnicy podziękowali zarządowi za przyznane w formie dotacji, dofinansowania w łącznej wysokości ponad 41 tys. zł na zakup sprzętu i wyposażenia jednostek OSP - Mroczków, Sorbin, Nowy Odrowążek, Bliżyn, Grzybowa Góra, Lipowe Pole Plebańskie i Łączna.

W punkcie interpelacje i zapytania radnych radny Roman Wojcieszek pytał o sprzedaż zbędnego mienia powiatu. Radni Mieczysław BąkGrzegorz Małkus zainteresowani byli obecną sytuacją w szpitalu powiatowym. Ponadto radny Małkus pytał jak w powiecie skarżyskim realizowany jest rządowy program wsparcia dla rodzin "Za życiem".

Interpelacje i zapytania radnych - zapis audio

Natomiast w punkcie wolne wnioski i oświadczenia radny Mieczysław Bąk zaprezentował swoje stanowisko w sprawie składowiska odpadów w gminie Bliżyn, a radny Bartosz Bętkowski przedstawił swoje stanowisko na temat rozwiązań komunikacyjnych na osiedlu Kamienna w kontekście planów dotyczących budowy ronda na skrzyżowaniu ulic: 1 Maja i Towarowej.

wolne wnioski i oświadczenia - zapis audio

 

Na interpelacje i oświadczenia radnych odpowiedzi udzielili wicestarosta Artur Berus, członkinie zarządu Anna LeżańskaKatarzyna Bilska, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Ryszard Sowa oraz Geolog Powiatowy Wiesław Mróz.

Odpowiedzi

sesja - zapis audio

 

DSC 6475DSC 6407 copyDSC 6408 copyDSC 6410 copyDSC 6412 copyDSC 6413 copyDSC 6415 copyDSC 6414 copyDSC 6416 copyDSC 6417 copyDSC 6425DSC 6427DSC 6429DSC 6431DSC 6436DSC 6444DSC 6452DSC 6454DSC 6459DSC 6468DSC 6471DSC 6472DSC 6478DSC 6482DSC 6486DSC 6491DSC 6492DSC 6495DSC 6500DSC 6501DSC 6504DSC 6506DSC 6509DSC 6512DSC 6515DSC 6516DSC 6522DSC 6526DSC 6533DSC 6538DSC 6540DSC 6544DSC 6545DSC 6547DSC 6550DSC 6551DSC 6552 copy

Tekst i zdjęcia: Jolanta Jagiełło

Audio: Łukasz Wisowaty  

 

skarzyski-powiat-z-widokiem