Przewodnicząca Rady Powiatu Skarżyskiego Bożena Bętkowska informuje, iż 26 lutego 2018 roku o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej ul. Plac Floriański 1 odbędzie się XLIII w kadencji sesja Rady Powiatu Skarżyskiego.

Projekt porządku obrad przewiduje między innymi:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
 3. Wręczenie gratulacji Stypendystom Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2017/2018.
 4. Przyjęcie protokołu z XL, XLI, XLII sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.
 5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu Skarżyskiego między sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wolne wnioski i oświadczenia.
 8. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.
 9. Sprawozdanie z realizacji „Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Rynku Pracy w Powiecie Skarżyskim na lata 2014 – 2020”.
 10. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez powiat skarżyski.
 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

   1) zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2018-2035,

   2) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok,

   3) przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Skarżyskiego oraz Komisji Stałych Rady na 2018 rok.

 1. Zamknięcie sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.

DSC 6009 copy