Zarząd Powiatu Skarżyskiego zatwierdził wyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych powiatu skarżyskiego w roku 2018. Do organizacji trafi blisko 37 tys. W najbliższych dniach władze powiatu podpiszą z przedstawicielami sektora pozarządowego umowy dotacyjne. Organizacje pozarządowe spożytkują przyznane dotacje na realizację zadań publicznych w zakresie: kultury, kultury fizycznej oraz ochrony i promocji zdrowia.

W tym roku na konkurs wpłynęły łącznie 42 oferty, z czego Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli zarządu powiatu, rady powiatu oraz pracowników starostwa powiatowego, po ocenie formalnej i merytorycznej zarekomendowała zarządowi powiatu 28 ofert, które w pełni spełniły wymogi regulaminowe. Zarekomendowane zadania otrzymają dofinansowane z budżetu powiatu na łączną kwotę 36.171.70 zł.

Wnioski, w których Komisja Konkursowa stwierdziła błędy formalne oraz znaczące uchybienia merytoryczne wynikające wyłącznie z wymogów regulaminowych konkursu nie uzyskały dofinansowania. Takich wniosków było łącznie 14.

Zdajemy sobie sprawę, że te organizacje, których wnioski zostały odrzucone ze względu na braki formalne lub nie uzyskały wystarczającej ilości punktów ze względu na znaczne uchybienia merytoryczne mogą być nieusatysfakcjonowane. Jednak chcę podkreślić, że dotacje na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych przyznawane są wyłącznie w drodze konkursu. Regulamin konkursowy obowiązuje wszystkie organizacje, które do niego przystępują. - zaznacza starosta Jerzy Żmijewski.

Na wsparcie pomysłów realizowanych przez organizacje pozarządowe przeznaczyliśmy w tym roku w budżecie powiatu prawie 37 tys. zł. Wspomożemy w ten sposób realizację zadań z różnych obszarów i dla różnych grup odbiorców - i dla tych najmłodszych i dla tych nieco starszych mieszkańców naszego powiatu. Organizacje mają wiele interesujących pomysłów i wierzymy, że wszystkie projekty i wydarzenia, które otrzymały dotację uda się organizacjom zrealizować. - dodaje starosta Żmijewski.

Te organizacje, które rzetelnie przygotowały wnioski konkursowe otrzymały z powiatu dofinansowanie swoich zadań.

Dlatego też należy zwrócić uwagę, że słowa zamieszczone na profilu społecznościowym przez pana Zbigniewa Zaborskiego cyt. "Kochane perełki uczestnicy Zimowej Akademii Karate pragnę Was poinformować, że Starostwo Powiatowe nie interesuje taki event jak Akademia Karate. [...] Wielu się z tej decyzji ucieszy, że nie dali Zaborkowi dotacji, ale to nie Zaborkowi ktoś daje lecz dzieciom które są wokół niego, a jest ich 200 kto się taką liczbą pochwali????. to przykre, ale karma wraca!!!! Nie można jeździć na krzywdzie dzieci. [...]" są manipulacją wprowadzającą w błąd zainteresowanych.

Należy podkreślić, że pan Zbigniew Zaborski, gdyby miał na uwadze dobro swoich podopiecznych sportowców, dołożyłby wszelkich starań, aby przygotować wniosek o dotację właściwie i zgodnie z wymogami oraz zasadami konkursu, tak jak to miało miejsce w latach poprzednich. Zimowa Akademia Karate otrzymała bowiem z budżetu powiatu dofinansowanie w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych w latach 2016 i 2017 na łączną kwotę 3800 zł. Ideą prawdziwego sportowca jest umiejętność wygrywać oraz przegrywać z honorem. Biorąc powyższe pod uwagę Samorząd Powiatu Skarżyskiego jest zdegustowany zarówno postawą, jak i obraźliwymi wypowiedziami trenera sportowego, pana Zbigniewa Zaborskiego skierowanymi pod adresem pana Starosty oraz członków Komisji Konkursowej, które publikuje na swoim profilu FB. Taka postawa panie ZBIGNIEWIE, od osoby mającej wpływ na wychowanie i kształtowanie osobowości tak ogromniej liczby dzieci i młodzieży, po prostu NIE PRZYSTOI!

skarzyski-powiat-z-widokiem