W czwartek, 1 lutego 2018 r. radni powiatu skarżyskiego spotkali się na sesji rady zwołanej na wniosek zarządu powiatu. Przedmiotem obrad XLII sesji były zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2018-2035 oraz zmiany w budżecie powiatu na rok 2018.

W uchwale budżetowej m.in. określono wydatki na programy i projekty realizowane w roku budżetowym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi. Wydatki te stanowią kwotę 6.284.478,22 zł. Wśród przyjętych zmian w budżecie m.in. zabezpieczono kwotę 70.000 zł na wykonanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku-Kamiennej" oraz wprowadzono kwotę 1.192.722,18 zł na realizację projektu „Modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy powiatowych placówkach oświatowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Należy przypomnieć, że środki na modernizację infrastruktury sportowej w latach 2018-2019, w łącznej wysokości 2.039.738,32 zł, powiat otrzymał w ramach dofinansowania od samorządu województwa świętokrzyskiego.

Podczas sesji radni odnieśli się także do przedstawionego sprawozdania Starosty Skarżyskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Skarżyskiego za 2017 rok.

Ponadto przewodnicząca rady Bożena Bętkowska poinformowała radnych, że w związku z postępowaniem nadzorczym przeprowadzonym na wniosek właścicieli aptek w Skarżysku-Kamiennej, którzy zwrócili się do wojewody o uchylenie uchwały rady powiatu w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego na 2018 r., Wojewoda Świętokrzyski, jako organ nadzoru, po dokonaniu analizy, nie znalazł podstaw do stwierdzenia nieważności tej uchwały.

DSC 6009DSC 6014DSC 6011DSC 6016DSC 6018DSC 6019DSC 6021DSC 6023DSC 6026DSC 6028DSC 6030DSC 6032DSC 6033DSC 6038DSC 6040DSC 6041DSC 6042DSC 6043DSC 6044DSC 6048DSC 6050DSC 6052

skarzyski-powiat-z-widokiem