Blisko 407 tys. zł pozyskał powiat skarżyski na realizację projektu pn. "Wsparcie rodzin zastępczych ze Skarżyska-Kamiennej". Dzięki temu 20 rodzin zastępczych ze Skarżyska-Kamiennej otrzyma wsparcie, w postaci zajęć dla rodziców i dzieci, poradnictwa specjalistycznego oraz usług społecznych, które w efekcie mają wpłynąć na poprawę życia codziennego i relacji rodzinnych. Umowę na dofinansowanie projektu podpisali dyrektor PCPR w Skarżysku-Kamiennej Paweł Perkowski i skarbnik powiatu Bogusława Wilczyńska. Realizacja projektu "Wsparcie rodzin zastępczych ze Skarżyska-Kamiennej" w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego rozpocznie się w kwietniu 2018 r. i trwać będzie przez rok.

W projekcie udział weźmie 20 rodzin zastępczych - w tym rodziny zastępcze spokrewnione i rodziny niezawodowe.

Zajęcia, które będą realizowane w ramach projektu mają przede wszystkim wpłynąć na nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych tych rodzin, ich zaradności, samodzielności, a także wpłynąć na ich aktywność społeczną. Rodziny, które zostaną objęte projektem wezmą udział zarówno w zajęciach indywidualnych jak i grupowych. Przewidziano także dla tych rodzin wyjazd szkoleniowy.

Wartość projektu wynosi 451.737,25 zł. Powiat na ten cel z własnego budżetu przeznaczy 45.038,80 zł. Pozostała kwota w wysokości 406.698,45 zł stanowi dofinansowanie z RPO WŚ. Projekt realizować będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej.

DSC 5954DSC 5940DSC 5958

skarzyski-powiat-z-widokiem