Pierwsze spotkanie, w ramach cyklu spotkań informacyjno-konsultacyjnych pod hasłem „Współpracuj z nami – rozwijaj swoją firmę” skierowanych do przedsiębiorców i pracodawców, odbyło się w środę, 24 stycznia w Suchedniowie. W spotkaniu wziął udział starosta Jerzy Żmijewski, który sprawuje patronat honorowy nad przedsięwzięciem, zorganizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej we współpracy z gminami powiatu skarżyskiego. Przybyli na spotkanie pracodawcy z gminy Suchedniów uzyskali informacje na temat form wsparcia oferowanych przez urząd pracy w bieżącym roku, zasad i kryteriów ich przyznawania, wspierania rozwoju zawodowego pracodawcy i pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego, Bazy Usług Rozwojowych, a także na temat zmian w zatrudnianiu cudzoziemców w Polsce od 2018. Omówiono także zagadnienia związane z możliwościami uzyskania przez pracodawców dofinansowania do wynagrodzenia osób niepełnosprawnych.  

W spotkaniu uczestniczyli także m.in.: burmistrz miasta i gminy Suchedniów Cezary Błach, zastępca dyrektora PUP Bogusław Ciok, przedstawiciel wojewódzkiego Oddziału PFRON Seweryn Krzemiński, przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy Paweł Lulek, koordynator Zespołu ds. Instrumentów Rynku Pracy Elżbieta Niewczas, koordynator Zespołu ds. Pośrednictwa Pracy Marcin Sałata.

Kolejne spotkanie, z tego cyklu już w najbliższy piątek, 26 stycznia 2018 r. w godz. od 10.00 do 12.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Bliżynie, Staszica 16d.  

Zapraszamy pracodawców z terenu gminy Bliżyn!

20180124 123611 małe

skarzyski-powiat-z-widokiem