Od dziś, 24 stycznia na terenie gmin powiatu skarżyskiego rozpoczyna się cykl spotkań informacyjno-konsultacyjnych pod hasłem „Współpracuj z nami – rozwijaj swoją firmę” skierowany do przedsiębiorców i pracodawców. Celem spotkań jest przedstawienie pracodawcom oferty wsparcia ze strony urzędu pracy oraz przedstawienie możliwości rozwoju firmy poprzez tworzenie nowych miejsc pracy, podniesienia kwalifikacji pracowników oraz samych pracodawców. Organizatorami spotkań informacyjno-konsultacyjnych pod hasłem „Współpracuj z nami – rozwijaj swoją firmę” są Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej oraz Urzędy Gmin w, Bliżynie, Łącznej, Skarżysku-Kamiennej,  Skarżysku Kościelnym i Suchedniowie. Patronat honorowy nad cyklem spotkań objął Starosta Skarżyski Jerzy Żmijewski. Spotkania potrwają do 31 stycznia, a pierwsze z pięciu planowanych odbędzie się w gminie Suchedniów.

W trakcie spotkań będzie mowa między innymi o formach wsparcia proponowanych przez urząd pracy, o zasadach przyznawania środków w 2018 r., Krajowym Funduszu Szkoleniowym oraz zmianach w zatrudnieniu cudzoziemców w roku 2018.  W spotkaniach wezmą udział także przedstawiciele Wojewódzkiego Oddziału PFRON, którzy będą informować pracodawców o ulgach jakie mogą uzyskać z tytułu zatrudnienia osób niepełnosprawnych.   

Harmonogram spotkań informacyjno-konsultacyjnych:

1) 24 stycznia 2018 r. w godz. od 12.00 do 14.00 w Suchedniowskim Ośrodku Kultury „Kuźnica”, Bodzentyńska 18,

2) 26 stycznia 2018 r. w godz. od 10.00 do 12.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Bliżynie, Staszica 16d.

3) 29 stycznia 2018 r. w godz. od 14.00 do 16.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czerwonej Górce 1b,

4) 30 stycznia 2018 r. w godz. od 13.00 do 15.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym ul. Kościelna 2a

5) 31 stycznia 2018 r. w godz. od 16.00 do 18.00 w patio Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej ul. Słowackiego 25.

Rysunek1

skarzyski-powiat-z-widokiem