Szesnastu uczestników skarżyskiej jednostki OHP, którzy uczestniczyli w praktykach zawodowych w Anglii w ramach projektu Erasmus Plus "Poszerzamy wiedzę i horyzonty - praktyki zawodowe w Wielkiej Brytanii" wyróżniono Certyfikatami uczestnictwa. Uroczystość wręczenia Certyfikatów z udziałem m.in. przedstawicieli samorządu Powiatu Skarżyskiego - starosty Jerzego Żmijewskiego i członka zarządu Katarzyny Bilskiej miała miejsce w Zespole Szkół Samochodowo-Usługowych w Skarżysku-Kamiennej. Starosta pogratulował młodzieży udziału w praktykach zagranicznych i zachęcał do udziału w nich pozostałych uczestników. Podziękował także, obecnym na uroczystości przedsiębiorcom, za stworzenie możliwości zarówno uczestnikom Hufca Pracy, jak i uczniom powiatowych szkół zawodowych zdobywania wiedzy i praktyk na miejscu, w lokalnych przedsiębiorstwach.      

Projekt "Poszerzamy wiedzę i horyzonty - praktyki zawodowe w Wielkiej Brytanii" realizowany jest przez Świętokrzyską Wojewódzką Komendę OHP w Kielcach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ( POWER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Akcja 1: Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe. Jego główne cele to:

promowanie mobilności oraz połączenie świata edukacji i świata pracy, doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych, poznanie specyfiki pracy w europejskich przedsiębiorstwach, doskonalenie nauki języka obcego w tym szczególnie słownictwa specjalistycznego, rozwijanie przedsiębiorczości wśród młodzieży, a także wzrost szans na zatrudnienie na rynku pracy.

Grupa młodzieży z Hufca Pracy w Skarżysku-Kamiennej w praktykach w Stafford uczestniczyła jako pierwsza. Było to 16 osób kształcących się w zawodach kucharz (6), mechanik samochodowy (7) oraz fryzjer (3). Praktyki trwały od 26 listopada 2017 roku do 9 grudnia. Opiekę nad grupą sprawowali komendant 13-1 Hufca Pracy Marzena Zajączkowka i Ireneusz Kasprzyk.

Podczas praktyk grupa kucharzy zapoznała się ze specyfiką kuchni angielskiej, procedurami sporządzania potraw regionalnych i narodowych, technikami kulinarnymi stosowanymi w kuchni angielskiej, poznała organizację pracy w zakładach gastronomicznych w Wielkiej Brytanii.

Grupa mechaników samochodowych zdobyła wiedzę z zakresu: podstaw konstrukcji maszyn, technologii napraw zespołów i podzespołów mechanicznych, technologii napraw elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych.

Natomiast fryzjerki miały możliwość poznania usług oraz zabiegów pielęgnacyjnych włosów stosowanych w zakładach fryzjerskich w Anglii.

Wszyscy doskonalili także język angielski, w tym słownictwo specjalistyczne w swoich branżach.

W czasie wolnym od zajęć młodzież skarżyskiego hufca miała możliwość poznać kulturę i zabytki Wielkiej Brytanii.

Certyfikaty potwierdzające odbycie zagranicznych praktyk zawodowych  z rąk Komendanta Wojewódzkiego OHP Jacka Sabata oraz goszczącej podczas uroczystości poseł na sejm RP Marii Zuby odebrali:    

Mechanicy pojazdów samochodowych:

 1. Konrad Szafraniec
 2. Paweł Nowak
 3. Mateusz Błasiak
 4. Norbert Zugaj
 5. Kamil Stodulski
 6. Łukasz Przygoda
 7. Adrian Węgłowski

Kucharze:

 1. Patrycja Płusa
 2. Patrycja Winiarska
 3. Aleksandra Bilska
 4. Paweł Dulęba
 5. Dawid Woźniak
 6. Emil Rafalski

Fryzjerki:

 1. Roksana Nowak
 2. Dominika Chruściel
 3. Ewelina Mormus

Wszyscy wyróżnieni Certyfikatami są uczniami zasadniczej szkoły zawodowej w Zespole Szkół Samochodowo-Usługowych.

DSC 5722 copyDSC 5726 copyDSC 5727 copyDSC 5731 copyDSC 5733DSC 5740DSC 5741DSC 5749DSC 5753DSC 5756DSC 5757DSC 5761DSC 5770DSC 5772DSC 5773DSC 5775DSC 5776DSC 5777DSC 5778DSC 5779DSC 5780DSC 5781DSC 5782DSC 5783DSC 5784DSC 5785DSC 5786DSC 5787DSC 5789DSC 5790DSC 5791DSC 5792DSC 5793DSC 5813DSC 5806DSC 5702DSC 5703DSC 5705DSC 5706DSC 5707DSC 5710DSC 5810DSC 5809