Samorząd Powiatu Skarżyskiego zakupił nowy autobus, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Środki na ten cel pochodzą z dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, skąd pozyskaliśmy ponad 120 tys. zł oraz z budżetu powiatu. Pojazd ten będzie służył wychowankom Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej - informuje starosta Jerzy Żmijewski. Autobus już dotarł do powiatu i w obecności starosty Jerzego Żmijewskiego, wicestarosty Artura Berusa, a także pracowników merytorycznych wydziałów: inwestycji, zdrowia oraz komunikacji i transportu został odebrany od firmy realizującej zamówienie.

Nowy autobus to srebrny metalik Ford Transit M2, który przystosowany jest do przewozu osób niepełnosprawnych. Posiada łącznie 18 miejsc, a także listwy podłogowe umożliwiajace przewóz 2 osób na wózkach inwalidzkich, co pozwoli bezpiecznie, bezawaryjnie i w komfortowych warunkach przewozić niepełnosprawnych wychowanków Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych. Obecnie z dowozu na zajęcia edukacyjne korzysta blisko 90 uczniów tej placówki, spośród których większość posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Na wyposażeniu ZPE-W są cztery samochody przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych. Są to jednak pojazdy, z których placówka korzysta już od wielu lat, stąd zakup nowego był niezbędny. Nowo zakupiony autobus, do przewozu wychowanków z terenu powiatu skarżyskiego oraz spoza powiatu, zostanie w najbliższych dniach przekazany do ZPE-W.  

Samochód kosztował 193.971 złotych. Jego zakup został sfinansowany ze środków własnych powiatu skarżyskiego w wysokości 73.431 zł oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 120.540 zł pozyskanych w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III obszar D".  

DSC 5610DSC 5628DSC 5680DSC 5632DSC 5635DSC 5685DSC 5655DSC 5638