07111101-herb_mini.pngW dniu 14 marca 2012 roku z inicjatywy starosty skarżyskiego Michała Jędrysa oraz wiceprzewodniczącego rady powiatu skarżyskiego Jacka Jeżyka zostało reaktywowane Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat Skarżyski”. Historia tego stowarzyszenia sięga początków roku 2000, kiedy to 22 przedstawicieli lokalnych samorządów, służb i instytucji związanych bezpośrednio z bezpieczeństwem publicznym, zdecydowało o założeniu stowarzyszenia, określiło cele jego działania i utworzyło pierwsze struktury organizacyjne. Stowarzyszenie przez kilka lat swojej działalności było inspiratorem wielu ciekawych inicjatyw na terenie powiatu skarżyskiego, związanych ze sprawami bezpieczeństwa jego mieszkańców. Po kilku latach przerwy w funkcjonowaniu, udało się ponownie wznowić jego działalność. 14 marca 2012r. odbyło się walne zgromadzenia członków stowarzyszenia w którym uczestniczyło 26 zarówno dotychczasowych, jak i nowopowołanych członków. Podczas walnego zgromadzenia przyjęto projekt nowego statutu stowarzyszenia oraz powołano jego władze. Prezesem Stowarzyszenia został wybrany starosta skarżyski Michał Jędrys. W skład zarządu „Bezpiecznego Powiatu” weszli ponadto przedstawiciele rady i zarządu powiatu, straży miejskiej, komendy powiatowej policji oraz komendy powiatowej państwowej straży pożarnej.

Zarząd stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat Skarżyski” w najbliższym czasie wyznaczy kierunki działania organizacji na trzyletnią kadencję. Stowarzyszenie po uprawomocnieniu się postanowienia sądu rejestrowego wprowadzi w życie nowy statut. Planuje się także uruchomienie witryny internetowej stowarzyszenia na serwerze starostwa. Będzie tam można znaleźć m.in. informacje o celach stowarzyszenia, pobrać druki deklaracji członkowskich oraz zapoznać się z jego bieżąca działalnością. Siedzibą stowarzyszenia jest budynek Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Konarskiego 20.

Przypomnijmy, że Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat Skarżyski” powstało dla podejmowania działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa na terenie powiatu, a przede wszystkim wspieranie społecznej aktywności obywateli w zakresie poprawy bezpieczeństwa, integrowanie instytucji i organizacji, których celem jest bezpieczeństwo publiczne, pomoc w wymianie informacji, wiedzy i doświadczeń między organizacjami oraz pozyskiwanie i wydatkowanie środków na finansowanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu.

Serdecznie zachęcamy wszystkich, którym nie jest obojętne bezpieczeństwo swoje, swoich bliskich oraz okolicy w której mieszkają, aby przyłączyli się do stowarzyszenia lub wspierali je na różne sposoby.