W piątek, 8 grudnia br. członek zarządu Anna Leżańska, wójt gminy Łączna Romuald Kowaliński, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Marek Czyż uczestniczyli w oficjalnym odbiorze inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 0590T w miejscowości Podłazie” w gminie Łączna. To kolejna, zakończona w tym roku inwestycja realizowana przez powiat skarżyski. Przebudowa drogi w Podłaziu została zrealizowana ze środków powiatu skarżyskiego przy wsparciu finansowym gminy Łączna.

W ramach inwestycji przebudowano 342,00 mb drogi o szerokości 5,0 m, oraz wykonano 24  zjazdy indywidualne do posesji. Wartość brutto zadania zgodnie z umową wyniosła 467 045,39 zł. Powiat skarżyski na realizację tej inwestycji przeznaczył kwotę 253 045,39 zł, a gmina Łączna – 214 000,00 zł.

Roboty budowlane obejmowały m.in. wykonanie nakładki bitumicznej gr. 12 cm na istniejącej nawierzchni po uprzednim sfrezowaniu istniejących warstw bitumicznych i poszerzeniach, przebudowanie zjazdów do posesji na podbudowie z mieszanki niewiązanej z kruszywem, umocnienie pobocza, wykonanie ścieku z kostki brukowej szer. 38 cm, montażu wpustu żeliwnego, wykonanie przykanalika deszczowego, umocnienie wylotu przykanalika do rowu, umocnienie rowu ściekiem korytkowym i płytami ażurowymi oraz wykonanie dodatkowych 8 szt. przepustów pod zjazdami wraz ze ściankami czołowymi prefabrykowanymi.

Przebudowę ul. w Podłaziu zrealizowała spółka Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych  „PROF-BUD” S.C. Magdalena Frąk, Krzysztof Wójcik z siedzibą w Kielcach.

DSC 4614DSC 4520DSC 4521DSC 4528DSC 4529DSC 4531DSC 4536DSC 4545DSC 4555DSC 4565DSC 4574DSC 4490DSC 4493DSC 4496DSC 4502DSC 4503DSC 4508DSC 4512DSC 4585DSC 4588DSC 4590DSC 4625