W czwartek, 7 grudnia br. odbyła się XL sesja Rady Powiatu Skarżyskiego, podczas której radni przyjęli budżet na 2018 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową. Ponadto radni zapoznali się z informacją Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na terenie powiatu skarżyskiego w 2016 roku oraz podjęli 9 uchwał między innymi w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok, ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego na rok 2018 czy przyjęcia darowizny nieruchomości od Gminy Skarżysko-Kamienna na rzecz powiatu skarżyskiego. Radni wyrazili także zgodę na rozszerzenie działalności Szpitala Powiatowego poprzez utworzenie Oddziału Chorób Wewnętrznych o profilu kardiologicznym na bazie Oddziału Chorób Zakaźnych.

Budżet powiatu skarżyskiego na rok 2018 po stronie dochodów zaplanowany został w kwocie ogółem 91.763.231,83 zł. z czego dochody bieżące stanowią 87.131.924,41 zł, a dochody majątkowe 4.631.307,42 zł. Ponad 86% dochodów ogółem stanowią: subwencja ogólna, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz dotacje z budżetu państwa i od innych jednostek. Natomiast wydatki przyszłorocznego budżetu, który zdaniem starosty Jerzego Żmijewskiego nie jest budżetem łatwym, zaplanowano w wysokości 90.220.031,83 zł.

Jak zaznaczyła przedstawiając projekt budżetu skarbnik powiatu Bogusława Wilczyńska prawie 63% wszystkich wydatków stanowią  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, z których około 60% to wynagrodzenia w samej oświacie. Drugą co do wielkości grupą wydatków są wydatki statutowe niezbędne do poniesienia przez powiat w związku z realizacją jego statutowych zadań. Znaczącymi wydatkami są także wydatki inwestycyjne, na które powiat w przyszłym roku przeznaczy ponad 7 mln zł. Wśród planowanych w 2018 zadań inwestycyjnych znalazły się:

Dwie inwestycje drogowe na łączną  kwotę 1.375.000 zł takie jak:

  • przebudowa ul. Iłżeckiej w Skarżysku Kościelnym – 1.125.000 zł,
  • przebudowa ul. Zagórskiej w Suchedniowie – 250.000 zł,

Przystosowanie budynku po III Liceum Ogólnokształcącym na Dom Pomocy Społecznej - 3.781.567,94 zł, budowa hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym - 1.308.614 zł, modernizacja boisk szkolnych - 411.819 zł, realizacja projektu "e-geodezja" - 110.000 zł, zakup działki na terenie OLK  - 20.000 zł oraz dotacje na renowacje zabytków w wysokości 5.000 zł.

Zaplanowana w budżecie nadwyżka dochodów nad wydatkami w wysokości 1.543.200 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych w banku PKO BP SA i Banku Ochrony Środowiska. 

Jak zaznaczyła skarbnik powiatu przy planowaniu budżetu na 2018 rok starano się uwzględnić wszystkie propozycje wysunięte przez jednostki budżetowe i radnych powiatu. Jednak ograniczone środki finansowe powodowały, że nie zawsze istniała możliwość ich wprowadzenia do budżetu. 

Budżet powiatu na 2018 r. ostatecznie został przyjęty 11 głosami za, przy braku głosów przeciwnych. Siedmiu  radnych wstrzymało się od głosu. W imieniu zarządu powiatu za podjęcie uchwały podziekował radnym starosta Jerzy Żmijewski

 

 DSC 4441DSC 4459DSC 4443DSC 4448DSC 4451DSC 4453DSC 4454DSC 4469

 

Ponadto rada podczas XL sesji przyjęła uchwały w sprawie:

1) zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2017-2035,

2) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok,

3) ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego na 2018 rok, 

4) wprowadzenia zmian do statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie,

5) nadania statutu Obwodowi Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej,

6) ustalenia wysokości opłat w roku 2018 za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości opłat w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu,

7) przyjęcia darowizny nieruchomości od Gminy Skarżysko-Kamienna na rzecz powiatu skarżyskiego,

8) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu lokalu użytkowego położonego w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 20,

9) zmiany Statutu Powiatu Skarżyskiego.

 

DSC 4209DSC 4212DSC 4219DSC 4221DSC 4222DSC 4235DSC 4257 copyDSC 4290DSC 4299 copyDSC 4301 copyDSC 4305 copyDSC 4309DSC 4310 copyDSC 4342DSC 4345DSC 4346DSC 4347DSC 4353 copyDSC 4388DSC 4390DSC 4393DSC 4405DSC 4400 copyDSC 4401 copyDSC 4406DSC 4407DSC 4410DSC 4418DSC 4428DSC 4430DSC 4431

W punkcie interpelacje i zapytania radnych głos zabrali radni: Roman Wojcieszek, Paweł Wiatr, Renata Bilska, Bartosz Bętkowski i Mieczysław Bąk.

DSC 4323DSC 4325DSC 4329DSC 4333DSC 4335

interpelacje i zapytania radnych - zapis audio 

Natomiast w punkcie oświadczenia i wolne wnioski wystąpili: prezes Kieleckiej Okregowej Izby Aptekarskiej Robert Gocał, przedstawiciel środowiska skarżyskich aptekarzy Ewa StrzelecJ.Walaszczyk prezes Stowarzyszenia "Dar Serca", radny Grzegorz Małkus oraz starosta Jerzy Żmijewski.

DSC 4339DSC 4376DSC 4376DSC 4376DSC 4318

Oświadczenia i wolne wnioski - zapis audio

Odpowiedzi radnym oraz zaproszonym gościom udzielili: starosta Jerzy Żmijewski, członek zarządu powiatu Anna Leżańskaoraz wicestarosta Artur Berus.

DSC 4321

starosta Jerzy Żmijewski 

 

DSC 4393 copy

członek zarządu powiatu Anna Leżańska 

 

DSC 4383

wicestarosta Artur Berus  

Sesja była także okazją do wręczenia nagród i gratulacji. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią Pan Mateusz Podniesiński mieszkaniec Suchedniowa odebrał nagrodę za udział w X edycji Letniego Konkursu dla Krwiodawców. Czek na kwotę tysiąc złotych oraz list gratulacyjny wręczyli laureatowi konkursu starosta Jerzy Żmijewski oraz dr Andrzej Choma ze skarżyskiego Oddziału Terenowego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. 

Także list z gratulacjami oraz nagrodę rzeczową otrzymała -z rąk Starosty Skarżyskiego i przewodniczącej rady powiatu Bożeny Bętkowskiej - Oliwia Fornal, zawodniczka Skarżyskiego Klubu Sportów Walki „Kyokushin-Karate”, która zajęła trzecie miejsce na Mistrzostwach Europy Karate EKO Kyokushin/Shinkyokushin Kadetów U16 i Młodzieżowców U22 w Kielcach. Gratulacje odebrał również trener 16 letniej zawodniczki Zbigniew Zaborski.

Ponadto Rada Powiatu Skarżyskiego otrzymała od zastępcy komendanta Policji mł. asp. Jarosława Jasieńczuka podziękowania za wsparcie z budżetu powiatu, kwotą 50 tys. zł, zakupu radiowozu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji. 

XL sesja Rady Powiatu Skarżyskiego - pełny zapis audio 

DSC 4239DSC 4241DSC 4244DSC 4259DSC 4268DSC 4271DSC 4278DSC 4279DSC 4284DSC 4373