Przewodnicząca  Rady Powiatu Skarżyskiego Bożena Bętkowska informuje, że 7 grudnia 2017 roku o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej ul. Plac Floriański 1 odbędzie się XL w kadencji sesja Rady Powiatu Skarżyskiego.

Projekt porządku obrad przewiduje między innymi:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII i XXXIX sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.
 4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu Skarżyskiego między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wolne wnioski i oświadczenia.
 7. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.
 1. Informacja Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na terenie powiatu skarżyskiego w 2016 roku.
 1. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2018-2035:

    1) przedstawienie wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2018-2035,

    2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o projekcie uchwały w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2018-2035,

    3) dyskusja,

    4) podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2018-2035. Uchwalenie budżetu powiatu skarżyskiego na rok 2018:

 1. przedstawienie projektu budżetu na rok 2018,

    1) opinie komisji rady powiatu,

    2) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o projekcie uchwały budżetowej powiatu skarżyskiego na 2018 rok,

    3) dyskusja,

    4) podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu skarżyskiego na 2018 rok.

 1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

    1) zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2017-2035,

    2) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok,

    3) ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego na 2018 rok,

    4) wprowadzenia zmian do statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie,

    5) nadania statutu Obwodowi Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej,

    6) ustalenia wysokości opłat w roku 2018 za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości opłat w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu,

    7) przyjęcia darowizny nieruchomości od Gminy Skarżysko-Kamienna na rzecz powiatu skarżyskiego,

    8) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu lokalu użytkowego położonego w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 20,

    9) zmiany Statutu Powiatu Skarżyskiego.

 1. Zamknięcie sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.

DSC 3240