Przewodnicząca  Rady Powiatu Skarżyskiego  Bożena Bętkowska informuje, że 23 listopada 2017 roku o godz. 15.00  w sali herbowej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20  odbędzie się XXXIX w kadencji sesja Rady Powiatu Skarżyskiego.

Projekt porządku obrad przewiduje:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

    1) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2017-2035,

    2) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok,

  1. Zamknięcie sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.

Zgodnie z art. 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym sesja zwołana została na wniosek Zarządu Powiatu.

DSC 3288