Zgodnie z terminem ukończona została budowa chodnika w Grzybowej Górze w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0558T na odcinku ul. Spokojnej, polegającej na budowie chodnika od skrzyżowania z drogą Nr 0557T do granicy powiatu skarżyskiego". Za ponad 392 tys. zł powiat skarżyski przy współudziale finansowym gminy Skarżysko Kościelne wybudował blisko 600 metrów nowego chodnika. Podczas oficjalnego oddania do użytku nowego chodnika starosta Jerzy Żmijewski podkreślił, że chodnik przy ul. Spokojnej, usytuowany przy bardzo ruchliwej drodze, był potrzebny mieszkańcom, ze względu na bezpieczeństwo. Starosta podziękował także mieszkańcom za wyrozumiałość przy budowie chodnika, a wykonawcy, osobom nadzorującym inwestycję, oraz samorządowi gminy Skarżysko Kościelne za owocną współpracę.    

 

 

Za realizację inwestycji w imieniu mieszkańców podziękowała samorządowi powiatowemu inicjatorka budowy chodnika radna powiatu skarżyskiego Danuta Banaczek.

 

 

W ramach zadania wykonano chodnik po dwóch stronach jezdni tj. 280,49 mb po stronie lewej oraz 315,98 mb po stronie prawej. Łącznie długość wykonanego chodnika wynosi 596.47 mb. Zakres robót obejmował także:

  • roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych,
  • roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,
  • roboty w zakresie budowy dróg takie jak: odwodnienie, rów otwarty oraz rów zakryty ze studniami rewizyjnymi, projektowana konstrukcja chodnika, zjazdy indywidualne, wykonanie pobocza.

Ponadto dodatkowo poszerzono nawierzchnię jezdni o długości 450,00 mb na odcinku od granicy powiatu do skrzyżowania z drogą gminną (ul. Słoneczna).

Całkowita wartość zadania wyniosła 392 304,56 zł, z czego udział powiatu skarżyskiego wyniósł 282 304,56 zł, a gminy Skarżysko Kościelne -110 000 zł.

Inwestycję wykonał Zakład Usług Budowlanych "LIS-TEL" Zbigniew Lisak z Szydłowca.

W oddaniu drogi uczestniczyli: starosta Jerzy Żmijewski, członek zarządu powiatu Anna Leżańska, radna powiatu skarżyskiego Danuta Banaczek, radny rady gminy Skarżysko Kościelne Sebastian Pik, sołtys Grzybowej Góry Magdalena Piętak, przewodniczący Rady Sołeckiej Waldemar Dwojak, wykonawca właściciel firmy "LIS-TEL" Zbigniew Lisak, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej Marek Czyż wraz z pracownikami, przedstawiciele urzędu gminy oraz mieszkańcy wsi.   

DSC 3390DSC 3410DSC 3354DSC 3361DSC 3345DSC 3346DSC 3349DSC 3363DSC 3365DSC 3377DSC 3381DSC 3383DSC 3385DSC 3402DSC 3403DSC 3405DSC 3421DSC 3425DSC 3431DSC 3443