Ocena realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa wraz z podsumowaniem okresu wakacyjnego "Bezpieczne wakacje" była głównym tematem czwartkowego (19.10.2017 r.) posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, której przewodniczył starosta Jerzy Żmijewski.

Z raportów policji, straży pożarnej i stacji sanitarno-epidemiologicznej wynika, że wakacje w powiecie skarżyskim przebiegły bezpiecznie. Działania prewencyjne i kontrolne służby prowadziły między innymi w rejonie akwenów wodnych i zbiorników w celu zapewnienia porządku publicznego oraz bezpieczeństwa sanitarnego. W okresie wakacyjnym skarżyska policja odnotowała 1146 wykroczeń, jedno utonięcie, w tym ujawniła 4 przestępstwa narkotykowe, 23 kradzieże oraz 3 włamania - poinformował komisję Komendant Powiatowy Policji Tomasz Śliwiński. Powiatowa straż pożarna natomiast prowadziła kontrole przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w obiektach przeznaczonych na letni wypoczynek dzieci i młodzieży. Jak poinformował zastępca komendanta powiatowego PSP Andrzej Pyzik łącznie przeprowadzono 4 kontrole, w wyniku których skontrolowano 15 obiektów na terenie powiatu. Stwierdzono 2 nieprawidłowości, dotyczące warunków technicznych w dwóch obiektach. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w czasie wakacji prowadziła nadzór nad obiektami wypoczynku letniego dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem warunków higieniczno-sanitarnych samych obiektów oraz  warunków przygotowania i podawania posiłków. Z przedstawionych przez Annę Chrzanowską Powiatowego Inspektora Sanitarnego danych wynika, że przeprowadzono 12 kontroli w 13 zgłoszonych placówkach, gdzie nie stwierdzono większych uchybień dotyczących stanu higieniczno-sanitarnego czy czystości bieżącej. Sanepid kontrolował także stan sanitarno-techniczny boisk szkolnych i placów rekreacyjnych, w tym konstrukcji i sprzętu sportowego będącego na wyposażeniu placów zabawa i boisk. Tu także nie stwierdzono większych zastrzeżeń.

Starosta Jerzy Żmijewski podziękował służbom powiatowym za owocną współpracę.

Ponadto w trakcie obrad Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przeprowadzono także konsultacje z podmiotami biorącymi udział w programie na rzecz Bezpieczeństwa Obywateli w celu przygotowania wniosków budżetowych na rok 2018 oraz dokonano wstępnej oceny przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2017/2018 w świetle reformy oświatowej, natomiast Powiatowy Lekarz Weterynarii Krzysztof Bąk omówił zagrożenia związanie z zakażeniem i objawami chorób pasożytniczych. 

DSC 0819DSC 0816DSC 0817DSC 0820DSC 0821DSC 0822DSC 0823DSC 0829DSC 0833DSC 0836DSC 0839DSC 0840