Szpital Powiatowy w Skarżysku-Kamiennej otrzyma prawie 2 miliony złotych dofinansowania na budowę lądowiska dla śmigłowców ratunkowych dla potrzeb ZOZ w Skarżysku-Kamiennej oraz na doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w sprzęt medyczny. Szpital złożył projekt, spełnił kryteria merytoryczne dzięki czemu znalazł się na liście rankingowej projektów w konkursie Ministerstwa Zdrowia, co w praktyce oznacza, że projekt został przyjęty do dofinansowania. 

- Cieszy nas kolejna inwestycja w powiecie skarżyskim, tym razem w ratownictwo medyczne. – podkreśla wicestarosta Artur Berus. Naszym priorytetem w zakresie ochrony zdrowia jest stałe podnoszenie standardów usług medycznych, a co za tym idzie także bezpieczeństwa naszych mieszkańców. Zarząd Powiatu Skarżyskiego konsekwentnie realizuje tę strategię wspierając działania skarżyskiego szpitala. Dzięki temu dzisiaj mamy wydzielony i dostosowany do standardów Szpitalny Oddział Ratunkowy. Konsekwentną kontynuacją podjętej przed nas strategii działania będzie budowa lądowiska dla śmigłowców ratunkowych oraz wyposażenie SOR-u w sprzęt medyczny. - dodaje wicestarosta.

Projekt obejmuje budowę całodobowego lądowiska naziemnego dla śmigłowców ratunkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i przystosowaniem do przyległego terenu. Lądowisko to znajdować się będzie na działce powiatowej usytuowanej pomiędzy OLK a szpitalem powiatowym. W ramach realizacji projektu zaplanowano także zakup sprzętu i aparatury medycznej m.in. analizatora parametrów krytycznych, mobilnego aparatu do znieczulenia, defibrylatora z kardiowersją i opcją elektro-stymulacji serca, kardiomonitora, przewoźnego ultrasonografu, przyłóżkowego zestawu RTG, respiratora stacjonarnego i transportowego, stołu zabiegowego z lampą operacyjną, zestawu do monitorowania czynności życiowych, łóżka elektrycznego czterosegmentowego wraz z materacem i poręczą.    

- To dwumilionowe dofinansowanie to znaczący sukces, który niewątpliwie wpłynie na rozwój naszego szpitala, a realizacja tego projektu to duży krok przede wszystkim w kierunku naszych pacjentów. Mam nadzieję, że lądowisko umożliwi szybszą, a co za tym idzie skuteczniejszą pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach oraz znajdującym się w stanie zagrożenia zdrowia i życia, a doposażenie SOR-u pozwoli naszemu szpitalowi świadczyć usługi na coraz wyższym poziomie. - mówi dyrektor szpitala Leszek Lepiarz.

Planowana wartość inwestycji wynosi 2 301 957,85 zł, z czego 1 910 817,14 zł stanowi dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w zakresie wsparcia istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych w regionach słabiej rozwiniętych, a kwota 391 140,71 zł to wkład własny samorządu w realizację zadania. Inwestycja ruszy po podpisaniu umowy. 

DSC 0682DSC 0680DSC 0636