Odznaczeniami państwowymi i resortowymi, nagrodami Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, Starosty Skarżyskiego i Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej uhonorowano podczas uroczystych obchodów Dnia Edukacji Narodowej blisko 100 pracowników oświaty z placówek oświatowych podległych samorządowi powiatu skarżyskiego i miasta Skarżyska-Kamiennej. Nie zabrakło życzeń oraz słów uznania skierowanych do pracowników oświaty od parlamentarzystów władz wojewódzkich i samorządowych.

- To szczególny dzień dla nauczycieli oraz dla tych którzy na co dzień z nauczycielami współpracują, dla pracowników administracji, obsługi, bo to dzięki Waszej pracy możemy być dumni z naszej młodzieży - podkreślił starosta Jerzy Żmijewski składając pedagogom i pracownikom oświaty życzenia z okazji dnia edukacji oraz podziękowania za ich codzienną pracę wychowawczą i edukacyjną.

Tegoroczne obchody święta oświaty odbyły się 16 października w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej z udziałem: posłów na sejm RP Marzeny Okly-Drewnowicz i Marii Zuby, wicewojewody świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego, wicemarszałka województwa świętokrzyskiego Jana Maćkowiaka, świętokrzyskiego wicekuratora oświaty Tomasza Plebana, starosty skarżyskiego Jerzego Żmijewskiego, wicestarosty Artura Berusa, wiceprzewodniczącego rady powiatu Janusza Kołodzieja, członka zarządu powiatu Katarzyny Bilskiej, prezydenta miasta Konrada Krӧniga, zastępcy prezydenta Krzysztofa Myszki, wiceprzewodniczącego rady miasta Skarżyska-Kamiennej Bogusława Cioka, radnych rady powiatu - Grzegorza Małkusa i Renaty Billskiej, radnego rady miasta Janusza Ordyńsdkiego, skarbika powiatu Bogusławy Wilczyńskiej, skarbnika miasta Ewy Pawełczyk, dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych podległych samorządom powiatu i miasta oraz nauczycieli, pedagogów i pracowników oświaty.     

Wyróżnieni pracownicy oświaty w Dniu Komisji Edukacji Narodowej:

BRĄZOWY KRZYŻ ZASŁUGI za zasługi w działalności społecznej i samorządowej otrzymała:

 1. Renata BILSKA - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Skarżysku-Kamiennej 

ZŁOTY MEDAL ZA DŁUGOELTNIĄ SŁUŻBĘ otrzymali:

 1. Ewa Maria GULA - nauczyciel w Zespole Placówek Oświatowych nr 2
 2. Halina KUROWSKA – intendent w Zespole Placówek Oświatowych
 3. Piotr Władysław LEWANDOWSKI(emerytowany?) dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego
 4. Alicja MAZUR – nauczyciel w Przedszkolu Publicznym nr 16 w Zespole Szkół Publicznych nr 1
 5. Dorota Agnieszka MISIURA – nauczyciel w II Liceum Ogólnokształcącym

SREBRNY MEDAL ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ otrzymali:

 1. Mariusz GELAR - nauczyciel w Zespole Szkół Transportowo-Mechatronicznych
 2. Lidia GRZEGORCZYK – nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 2 w Zespole Placówek Oświatowych
 3. Ewa Maria KARDYŚ – nauczyciel w Zespole Placówek Oświatowych nr 2
 4. Dorota KRZOWSKA – nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 13 w Zespole Szkół Publicznych nr 1
 5. Agata Marzanna NOWAK-WIERZCHOWSKA – nauczyciel w Zespole Szkół Samochodowo-  Usługowych
 6. Edyta Małgorzata PUKOWSKA - nauczyciel w Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół Publicznych nr 1
 7. Marzena Ewa SALA – dyrektor Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji
 8. Beata Ewa SIDOR – nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 5 w Zespole Placówek Oświatowych nr 4
 9. Dorota WITEK – nauczyciel w Zespole Placówek Oświatowych nr 2
 10. Joanna ZAGAJNA-WIATR – nauczyciel w Zespole Szkół Samochodowo-Usługowych
 11. Barbara Joanna ZIEMNIAK – pedagog w Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół Publicznych nr 1.
 12. Katarzyna Anna KOMOŃ-SZARANIEC - nauczyciel w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych

BRĄZOWY MEDAL ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ otrzymali:

 1. Justyna KLIMASZEWSKA-MALIK – nauczyciel w Przedszkolu Publicznym nr 3 w Zespole Placówek  Oświatowych
 2. Michał Andrzej MAŃKOWSKI – nauczyciel w II Liceum Ogólnokształcącym
 3. Agnieszka Ewa MATLA – nauczyciel w II Liceum Ogólnokształcącym
 4. Jolanta Maria NIZIOŁEK – nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 5 w Zespole Placówek Oświatowych nr 4
 5. Beata Irena SIUSZCZYŃSKA – nauczyciel w Zespole Szkół Publicznych nr 1
 6. Stefan SORBIAN – nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 5 w Zespole Placówek Oświatowych nr 4

MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ otrzymali:

 1. Katarzyna BANACZEK - zastępca dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Zespole Placówek Oświatowych nr 5
 2. Iwona Zdzisława BAUMERT - nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 7 w Zespole Placówek Oświatowych nr 5
 3. Mariusz CHYB - nauczyciel w Zespole Szkół Samochodowo-Usługowych
 4. Maryla CZERNILEWSKA - nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 5 w Zespole Placówek Oświatowych nr 4
 5. Danuta JASZEWSKA - nauczyciel w Przedszkolu Publicznym nr 6
 6. Mirosława LISICKA - nauczyciel w Zespole Placówek Oświatowych nr 4
 7. Justyna LISOWSKA-CZEKAJ - nauczyciel w Zespole Szkół Publicznych nr 1
 8. Beata MARCZAK - nauczyciel w Przedszkolu Publicznym nr 6
 9. Alicja MAZUR - nauczyciel w Zespole Szkół Publicznych nr 1
 10. Jolanta Maria NIZIOŁEK - nauczyciel w Zespole Placówek Oświatowych nr 4
 11. Irena Wiesława ODZIMKOWSKA - nauczyciel w Zespole Placówek Oświatowych nr 4
 12. Grażyna ROKITA - nauczyciel w Zespole Szkół Publicznych nr 1
 13. Anna SIENIAWSKA - nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 8
 14. Marzena SKRZYPCZAK- nauczyciel w Zespole Szkół Publicznych nr 1
 15. Agnieszka SOBOCHA - pedagog w Zespole Szkół Samochodowo-Usługowych
 16. Elżbieta SPADŁO - nauczyciel w Zespole Szkół Publicznych nr 1
 17. Halina Krystyna STRADOWSKA - nauczyciel w Zespole Szkół Ekonomicznych
 18. Małgorzata STRÓSZCZYK - nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 9
 19. Beata Elżbieta TROJANOWSKA - nauczyciel w Zespole Szkół Ekonomicznych
 20. Renata WRZEŚNIEWSKA - nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 2 w Zespole Placówek Oświatowych.
 21. Małgorzata KWIATKOWSKA - nauczyciel w Zespole Szkół Transportowo-Mechatronicznych
 22. Małgorzata  GŁOWACZ - nauczyciel w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych
 23. Elżbieta SOCHACKA-BURYS - nauczyciel w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych

NAGRODĘ MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ otrzymała:

 1. Marzena SALA - dyrektor Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji

NAGRODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO KURATORA OŚWIATY otrzymali:

 1. Joanna KARLIKOWSKA-MAŃKO - nauczyciel w Gimnazjum nr 2
 2. Jolanta Maria NIZIOŁEK - nauczyciel w Zespole Placówek Oświatowych nr 4
 3. Małgorzata Katarzyna SKUZA - nauczyciel w Gimnazjum nr 2
 4. Rafał SOKOŁOWSKI - nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 7 w Zespole Placówek Oświatowych nr 5
 5. Sylwester ZASOŃSKI - nauczyciel w Zespole Placówek Oświatowych nr 2

NAGRODY STAROSTY SKARŻYSKIEGO otrzymali:

 1. Jolanta BURY - I Liceum Ogólnokształcące
 2. Stanisław MAGIERA - I Liceum Ogólnokształcące
 3. Karolina BUJNOWSKA - II Liceum Ogólnokształcące
 4. Jarosław MOSIOŁEK - II Liceum Ogólnokształcące
 5. Małgorzata SOJKA - Zespól Szkół Technicznych
 6. Ilona MRÓWKA - Zespół Szkół Ekonomicznych
 7. Halina STRADOWSKA - Zespół Szkół Ekonomicznych
 8. Marlena CYBULSKA - Zespół Szkół Ekonomicznych 
 9. Edyta MADEJ - Zespół Szkół Ekonomicznych
 10. Mariusz CHYB - Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych
 11. Jarosław SOSNOWSKI - Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych 
 12. Katarzyna WĄSIKOWSKA - Zespół Szkół w Suchedniowie
 13. Aneta ŁOBODA - Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych 
 14. Monika KANIA - Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych
 15. Anna KLIMCZAK-CIURA - Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych
 16. Małgorzata NIEWĘGŁOWSKA-CHAŁA - Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych
 17. Iwona MARECKA-NIEMIEC - Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych
 18. Izabela JAMROZ - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2
 19. Małgorzata GŁOWACZ - Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych
 20. Anna OCHAP-TASAK - Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych
 21. Ewelina SKARBEK - Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych
 22. Alicja SALWA-PASTUSZKA - Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych
 23. Ewa MAJCHROWSKA - Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych
 24. Paweł PIOTROWSKI - Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych
 25. Elżbieta JAROS - Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji

NAGRODY PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ otrzymali:

 1. Ewa KOPEĆ - Zespół Placówek Oświatowych
 2. Anna ZABORSKA - Zespół Placówek Oświatowych Nr 2
 3. Marta PAWLAK - Zespół Placówek Oświatowych Nr 2
 4. Renata FIEDOROWICZ - Zespół Placówek Oświatowych Nr 2
 5. Iwona ROGALSKA - Zespół Placówek Oświatowych Nr 3
 6. Irena ODZIMKOWSKA - Zespół Placówek Oświatowych Nr 4
 7. Krystyna WARWAS - Zespół Placówek Oświatowych Nr 5
 8. Elżbieta SPADŁO - Zespół Szkół Publicznych Nr 1
 9. Bożena KWIATKOWSKA - Zespół Szkół Publicznych Nr 1
 10. Ewa WOJTKOWICZ-MYSZKA - Zespół Szkół Publicznych Nr 1
 11. Beata CZAJKOWSKA - Zespół Szkół Publicznych Nr 1
 12. Aneta HARTWICH-CHOMICZ - Zespół Szkół Publicznych Nr 4
 13. Jolanta PELOWSKA - Szkoła Podstawowa Nr 8
 14. Jerzy GĘBSKI - Gimnazjum Nr 2
 15. Teresa KRUPA - Gimnazjum Nr 2
 16. Wanda MAMLA - Przedszkole Publiczne Nr 1

Uroczystość uświetnił występ w wykonaniu młodzieży ze skarżyskich gimnazjów, która zaprezentowała program muzyczny przygotowany pod kierunkiem nauczycieli: Joanny Łyjak oraz Małgorzaty Skuzy

DSC 0425DSC 0420DSC 0421DSC 0422DSC 0433DSC 0434DSC 0436DSC 0438DSC 0440DSC 0442DSC 0444DSC 0449DSC 0451DSC 0452DSC 0456DSC 0457DSC 0459DSC 0461DSC 0465DSC 0468DSC 0470DSC 0472DSC 0476DSC 0480DSC 0483DSC 0485DSC 0487DSC 0489DSC 0494DSC 0496DSC 0498DSC 0502DSC 0503DSC 0504DSC 0505DSC 0506DSC 0508DSC 0510DSC 0512DSC 0513DSC 0514DSC 0518DSC 0519DSC 0520DSC 0522DSC 0523DSC 0524DSC 0526DSC 0527DSC 0528DSC 0531DSC 0535DSC 0538DSC 0539DSC 0529DSC 0542DSC 0544DSC 0545DSC 0546DSC 0547DSC 0558DSC 0560DSC 0562DSC 0565DSC 0567DSC 0568DSC 0569DSC 0570DSC 0572DSC 0573DSC 0575DSC 0549DSC 0551DSC 0552DSC 0556DSC 0577DSC 0578DSC 0579DSC 0581DSC 0582DSC 0585DSC 0596DSC 0597DSC 0599DSC 0600DSC 0603DSC 0606DSC 0607DSC 0608DSC 0613DSC 0614DSC 0617DSC 0618DSC 0620DSC 0622DSC 0623DSC 0625