W kościele pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Mary Panny odbyły się uroczystości związane z 80 rocznicą przybycia Franciszkanów do Skarżyska. Zakonnikom i parafianom podczas Jubileuszu towarzyszył Starosta Skarżyski Jerzy Żmijewski.
Franciszkanie założyli w Skarżysku-Kamiennej klasztor zaledwie na dwa lata przed wybuchem II wojny światowej. Pierwsi zakonnicy przybyli do naszego miasta pełnić posługę duszpasterską, zostali zamordowani w lutym 1940 roku z rak hitlerowców podczas czystki prowadzonej w lesie na os. Bór na mieszkańcach związanych z konspiracyjną organizacją „Orzeł Biały”. Zginęło wówczas czterech braci zakonnych i trzech kapłanów. W środę 4 października w „kościółku” na Kamiennej odbyła się msza święta w intencji zamordowanych w czasie wojny Franciszkanów. Modlono się również w podzięce za obecność Zakonników na ziemi skarżyskiej oraz za 80 lat charyzmatu franciszkańskiego. W liturgii odprawianej pod przewodnictwem J.E. Bp Piotra Turzyńskiego wraz z parafianami uczestniczył Starosta Skarżyski Jerzy Żmijewski. Przewodniczący Zarządu Powiatu Skarżyskiego na zakończenie Eucharystii przekazał na ręce proboszcza o. Rafała Kołodziejskiego okolicznościowy grawerton z gratulacjami następującej treści:
W imieniu Zarządu oraz Rady Powiatu Skarżyskiego, z okazji znamienitego Jubileuszu 80-lecia przybycia na skarżyską ziemię Ojców i Braci Franciszkanów, pragnę wyrazić nasze gratulacje oraz przekazać najserdeczniejsze życzenia.
Przez minione 80 lat życia Franciszkanów na skarżyskiej ziemi, Zakonnicy na trwałe wpisali się w historię naszego regionu. Tu w 1940 roku śmierć poniosło trzech kapłanów i czterech braci zakonnych zaangażowanych we współpracę z miejscową organizacją konspiracyjną „Orzeł Biały”. Po wojnie przez niemal 30 lat Franciszkanie zabiegali o budowę kościoła na os. Dolna Kamienna, a starania te zakończyły się sukcesem w 1987 roku, gdy oddano do użytku nową świątynię. Przez wszystkie te lata Zakonnicy obecni byli w codziennym życiu mieszkańców, otaczając ich opieką duchową oraz wsparciem. Za tę kapłańską posługę i obecność gorące Bóg zapłać!
Gratulując wspaniałego Jubileuszu Księdzu Proboszczowi i wszystkim parafianom życzę dużo zdrowia i siły do pokonywania nowych wyzwań. Oby dobry Bóg nie szczędził potrzebnych łask a Niepokalana miała Was zawsze w swojej opiece.

fran3fran1fran1

Fot. Z. Biber, J.Lesiak