28 września br., podczas powiatowej sesji Rady Powiatu został nagrodzony laureat powiatowego etapu XIX edycji Konkursu „Piękna i bezpieczna zagroda-przyjazna środowisku” ogłoszonego przez Świętokrzyską Izbę Rolniczą w Kielcach.

Celem konkursu było wyróżnienie najbardziej zadbanych, estetycznych i bezpiecznych gospodarstw rolnych w województwie świętokrzyskim. Do etapu powiatowego przeszły trzy zgłoszenia: ze Skarżyska Kościelnego, Suchedniowa i Łącznej.

Powołana przez Starostę Skarżyskiego Powiatowa Komisja Konkursowa w składzie: Katarzyna Bilska- członek zarządu powiatu skarżyskiego, Monika Pogodzińska-naczelnik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki, Beata Wojciechowska – inspektor w Wydziale Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Irena Witaszek-Kapusta– inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa dokonała wizji lokalnej zgłoszonych gospodarstw.

W wyniku głosowania Komisja zgodnie uznała, że Laureatem tegorocznej edycji konkursu na szczeblu powiatowym będzie Pan Zbigniew Siechowicz z gminy Łączna. Posiadał on gospodarstwo, które najbardziej wpisało się w kryteria konkursu i jako jedyny posiadał stronę internetową, na której promował stadninę koni huculskich „Stara Leśniczówka”, która stawiła jedynie wycinek jego gospodarstwa.

Podczas sesji Starosta Skarżyski Jerzy Żmijewski oraz Przewodnicząca Rady Powiatu Skarżyskiego Bożena Bętkowska wręczyli mu list gratulacyjny oraz drobny upominek.