26 września b.r. nastąpiło przekazanie terenu budowy drogi powiatowej w miejscowości Podłazie gmina Łączna. Przekazanie zostało dokonane przez powiat skarżyski, w którym uczestniczyli: wójt gminy Łączna Romuald Kowaliński, przedstawiciele Zarządu Dróg Powiatowych  oraz Przedsiębiorstwa Robót Budowlanych  „PROF-BUD” z Kielc.

Wykonawca robót został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. W ramach tego zadania zostanie wykonane m.in. 342 m. drogi, zostaną umocnione pobocza i rowy, wykonane przepusty pod zjazdami oraz zjazdy, a także zostanie wyłożony kostką brukową ściek. Koszt tego zadania to 449.423,55 zł., z czego powiat skarżyski wyłoży 249.423,55 zł.,  a gmina Łączna 200.000, 00 zł. Termin zakończenia budowy to 15 listopada 2017r.

 

 

 

DSC 0084DSC 0084DSC 0084

DSC 0068DSC 0068