W niedzielę, 17 września, symbolicznym przecięciem wstęgi, uroczyście otwarto i poświęcono przebudowaną drogę powiatową na odcinku  Mroczków - Rędocin. Inwestycja, warta 1 224 794,98 zł realizowana przez powiat skarżyski przy udziale środków własnych w wysokości 332 155,98 zł została dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 kwotą 762 639,00 zł. Współudział finansowy w realizacji inwestycji mieli także gmina Bliżyn, która dołożyła kwotę 30 tys. zł oraz Nadleśnictwo Skarżysko-Kamienna z kwotą 100 tys. zł. Łącznie w ramach inwestycji przebudowano ponad 2 km drogi.

Na zaproszenie Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Rędocin w uroczystym otwarciu drogi uczestniczyli licznie przybyli mieszkańcy całego sołectwa, przedstawiciele samorządów - powiatu skarżyskiego i gminy Bliżyn, przedstawiciele wykonawcy oraz goście. Samorząd powiatu reprezentowali starosta Jerzy Żmijewski, członek zarządu Anna Leżańska, radny Mieczysław Bąk oraz dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Marek Czyż z pracownikami jednostki. Inwestycja realizowana była w dwóch etapach - I etap w roku 2016, II etap w roku 2017.    

Po uroczystym przecięciu wstęgi i poświęceniu drogi starosta Jerzy Żmijewski dziękując za współpracę przy realizacji inwestycji powiatowej, przeprosił mieszkańców Rędocina za niedogodności w czasie wykonywania prac związanych z przebudową, życząc im, aby nowa droga była dla wszystkich bezpieczna.

- "Chciałbym z tego miejsca przeprosić mieszkańców, za to, że przez półtora roku mieli utrudnienia w ruchu [...] Ale nie ma sukcesu jeśli nie ma najpierw utrudnień. Te utrudnienia zostały skończone, dziś oficjalnie przekazaną macie Państwo drogę do użytku na całej długości. [...] Życzę,  aby droga ta była na co dzień bezpieczna dla wszystkich". - mówił starosta.

Jak zaznaczyła Anna Leżańska, członek zarządu odpowiedzialna za drogi powiatowe, w Rędocinie wykonany został ponad 2 kilometrowy, piękny kawałek drogi. - "Widzą Państwo dobre wjazdy, dobre pobocza" - podkreślała członek zarządu.

W ramach I etapu inwestycji wykonano rozbiórkę istniejących zjazdów, przepustów, nawierzchni- przebudowę przepustu pod drogą, warstwy asfaltowe, zjazdy i pobocza oraz poprawiono odwodnienie na odcinku 1240 mb.

Natomiast przebudowa drogi w ramach II etapu objęła rozbiórkę istniejących zjazdów, przepustów i nawierzchni, wykonanie poszerzenia istniejącej nawierzchni (szer. jezdni 5,00 m), wykonanie warstw asfaltowych, wjazdów na posesje (z kostki brukowej i tłucznia), zjazdów i poboczy (szer. 0,75 m), poprawę odwodnienia, plantowanie i humusowanie skarp oraz dna rowu otwartego, a także wykonanie oznakowania.

Wykonawcą obu etapów inwestycji była firma Trakt S.A. z Piekoszowa.

Uroczyste otwarcie drogi uświetnili swoimi występami Wacław Pejas, zespół Sobótka, Chór działający przy Klubie Seniora w Mroczkowie oraz solista Tomasz Miernik ze Stąporkowa.

DSC 9718DSC 9722DSC 9723DSC 9730DSC 9754DSC 9757DSC 9763DSC 9768DSC 9787DSC 9793DSC 9799DSC 9804DSC 9805DSC 9809DSC 9811DSC 9816DSC 9817DSC 9837DSC 9837 copyDSC 9839DSC 9840 copyDSC 9841 copyDSC 9845DSC 9851DSC 9860DSC 9861 copyDSC 9862DSC 9740DSC 9741DSC 9749DSC 9863 copyDSC 9864 copyDSC 9866DSC 9870DSC 9875DSC 9880DSC 9881DSC 9882DSC 9884DSC 9885