Przewodnicząca Rady Powiatu Skarżyskiego Bożena Bętkowska informuje, że 7 września 2017 roku o godz. 14.30 w Sali Herbowej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20 odbędzie się XXXVI w kadencji sesja Rady Powiatu Skarżyskiego.

Projekt porządku obrad przewiduje:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

               1) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2017-2035,

               2) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok,

               3) nadania statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitalowi Powiatowemu im. Marii Skłodowskiej-Curie.

  1. Zamknięcie sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.

Zgodnie z art. 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym sesja zwołana została na wniosek Zarządu Powiatu Skarżyskiego.

DSC 6598DSC 6605DSC 6644