"Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 0446T Bliżyn-Odrowążek w miejscowości Odrowążek” to kolejne tegoroczne zadanie inwestycyjne, które powiat skarżyski będzie realizować na drogach powiatowych. We wtorek, 8 sierpnia, starosta Jerzy Żmijewski, członek zarządu Anna Leżańska, skarbnik Bogusława Wilczyńska przy udziale dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Marka Czyża podpisali z właścicielem Zakładu Usług Budowlanych "LIS-TEL" z Szydłowca  Zbigniewem Lisakiem umowę na budowę chodnika.

Starosta Jerzy Żmijewski przekazując wykonawcy umowę zaznaczył, że zadanie to jest finansowane ze środków z budżetu powiatu przy współudziale finansowym Gminy Bliżyn. Powiat na realizację budowy chodnika  przeznaczył 250 tys. zł, a gmina Bliżyn przekazała na ten cel 70 tys. zł. Za współudział w finansowaniu zadania Starosta podziękował Wójtowi oraz Radzie Gminy Bliżyn.

W ramach inwestycji wykonany zostanie chodnik o długości 372,63 mb wraz ze zjazdami do granicy pasa drogowego i renowacją rowu przydrożnego.

Całkowity koszt inwestycji po przetargu wynosi 291 425,75 zł i na taką kwotę została podpisana umowa. Planowany termin zakończenia prac przewidziany jest na 20 października 2017 r.

DSC 8280DSC 8266DSC 8267DSC 8269DSC 8283DSC 8285DSC 8300DSC 8301DSC 2158DSC 2164DSC 2170DSC 2172