W piątek, 28 lipca w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej pod przewodnictwem wicestarosty Artura Berusa odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Główne zagadnienia, którymi zajęli się członkowie komisji dotyczyły aktywności zawodowej mieszkańców powiatu i rynku pracy w odniesieniu do sytuacji bezrobocia, bezpieczeństwa zdrowia w kontekście analizy potrzeb w zakresie świadczeń usług medycznych, realizacji programów zdrowotnych i chorób odzwierzęcych oraz przygotowania powiatowych jednostek organizacyjnych i samorządowych powiatu do działań w sytuacji wystąpienia ekstremalnych warunków pogodowych, klęsk żywiołowych i epidemiologicznych.  

Aktualną sytuację na powiatowym rynku pracy odnosząc się do aktywności zawodowej mieszkańców powiatu przedstawił dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Roman Białek. Według statystyk GUS w maju br. bezrobocie w powiecie skarżyskim opiewało na 17,90% to o 3,20% mniej niż w tym samym czasie roku ubiegłego. Na koniec czerwca br. w skarżyskim PUP zarejestrowano 240 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, z czego 149 w ramach pracy subsydiowanej. To o ponad 150 miejsc pracy mniej niż w analogicznym czasie roku ubiegłego. Natomiast o 11 więcej wolnych miejsc na staże, niż rok temu, zarejestrowano w czerwcu tego roku, bo 96. Z ofert pracy, które wpływają do PUP wynika, że w tym roku pracodawcy najczęściej poszukują pracowników na takie stanowiska jak: robotnik gospodarczy (267 ofert pracy), technik prac biurowych (84 oferty), magazynier (56), zaopatrzeniowiec (39), operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej (35), przedstawiciel handlowy (33), doradca klienta (32), konserwator budynków i stanu technicznego pomieszczeń (32 oferty).  Statystyki pokazują, ze w czerwcu z ewidencji PUP w Skarżysku-Kamiennej wyrejestrowało się 849 osób, z czego 343 z tytułu podjęcia pracy, 120 z powodu rozpoczęcia szkolenia i stażu, a 96 z nich rozpoczęło prace społecznie użyteczne. Obecnie prawo do zasiłku dla bezrobotnych posiada ponad 20% ogółu zarejestrowanych tj. 848 osób. W związku z tym, iż w powiecie skarżyskim dość liczną grupę bezrobotnych, bo aż 3621,  stanowią osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, PUP ma możliwość stosowania dodatkowych działań oraz adresowania do nich różnego rodzaju projektów i programów zwiększających ich szanse na rynku pracy. Jak poinformował dyrektor Białek już od października na terenie powiatu skarżyskiego ma zostać uruchomiony "Warsztat Kreacji Kariery", którego głównym zadaniem będzie w atmosferze wzajemnej otwartości i poszanowania realizacja usługi doradczej, w innowacyjnej formule, dająca klientowi poczucie egalitaryzmu.       

W panelu dotyczącym, bezpieczeństwa zdrowia w kontekście analizy potrzeb w zakresie świadczeń usług medycznych, realizacji programów zdrowotnych i chorób odzwierzęcych zagadnienia omówili przedstawiciele inspekcji sanitarnej, weterynaryjnej oraz powiatowych jednostek służby zdrowia. Z przedstawionych danych wynika, że wszystkie służby i jednostki na bieżąco analizują potrzeby zdrowotne mieszkańców powiatu skarżyskiego, wszystkie także prowadzą programy profilaktyczne skierowane zarówno do kobiet, jak i mężczyzn oraz bezpośrednio do dzieci. Wśród realizowanych programów profilaktycznych są m.in. te w zakresie profilaktyki chorób układu krążenia, raka szyjki macicy, gruźlicy, raka piersi, cukrzycy, raka jelita grubego, chorób układu krążenia, karmienia piersią czy przeciwdziałania uzależnieniom.

Z danych przedstawionych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Annę Chrzanowską wynika, że niepokojąca jest sytuacja epidemiologiczna powiatu skarżyskiego w zakresie boreliozy - choroby przenoszonej przez kleszcze, gdzie od roku 2014 sukcesywnie rośnie wskaźnik zapadalności i w roku 2016 wynosił aż 87,39. W tym roku, w okresie od stycznia do 15 lipca, odnotowano 35 przypadków boleriozy. Najczęściej do ekspozycji z chorym kleszczem dochodziło w lasach, działkach, ogródkach przydomowych na terenie powiatu. Ponadto w pierwszym półroczu 2017 r. odnotowano 17 przypadków styczności i narażenia na wściekliznę. Osoby te zostały zakwalifikowane do szczepień. Najwięcej, bo połowa tych przypadków odnotowana została na ternie miasta Skarżyska-Kamiennej, pozostałe miały miejsce na terenie gmin: Suchedniów, Bliżyn i Skarżysko Kościelne. Ponadto na terenie Skarżyska-Kamiennej, Suchedniowa i Bliżyna odnotowano 6 indywidualnych zatruć pokarmowych wywołanych przez pałeczki z grupy Salmonella.

Natomiast z danych przedstawionych przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej wynika, że szpital największe zapotrzebowanie na hospitalizację notuje w zakresie chorób układu krążenia, chorób nowotworowych, a także na skutek wypadków i urazów. Jak zaznaczyła Bożena Burchard kierownik ds. organizacyjno-personalnych ZOZ, w skarżyskim szpitalu rocznie na oddziałach leczonych jest 13 tysięcy pacjentów, około 11 tys. na SOR, ok. 100 pacjentów w ZOL, szpital udziela także 13 tysięcy porad specjalistycznych. Zgonów odnotowuje się ok. 600 rocznie. Z analizy wynika, że wśród potrzeb zdrowotnych mieszkańców powiatu, główne miejsce zajmują te związane ze zwiększoną dostępnością do usług lekarzy specjalistów, głównie onkologów, kardiologów, chirurgów i ortopedów, oraz związane z  poprawą dostępności do rehabilitacji i badań diagnostycznych, w szczególności w schorzeniach serca i onkologicznych. Pacjenci oczekują również podniesienia jakości i standardów świadczeń zdrowotnych m.in. poprzez poprawę wyposażenia w sprzęt i urządzenia medyczne.

Również powiatowe służby weterynaryjne na bieżąco monitorują stan zdrowia zwierząt hodowlanych na terenie powiatu skarżyskiego. Powiatowy Lekarz Weterynarii Krzysztof Bąk w trakcie komisji apelował, aby zachęcać właścicieli prowadzących hodowle świń na terenie gmin powiatu do przestrzegania zaleceń, które mogą ustrzec przed narastającym zagrożeniem występowania w Polsce ognisk z ASF.    

Z informacji przedstawionych przez Państwową Powiatową Straż Pożarną oraz włodarzy poszczególnych gmin wynika, że powiatowe jednostki organizacyjne i samorządowe są przygotowane do działań w sytuacji wystąpienia ekstremalnych warunków pogodowych, klęsk żywiołowych i epidemiologicznych. 

DSC 7977DSC 7980DSC 7976DSC 7981DSC 7982DSC 7983DSC 7984DSC 7985DSC 7986DSC 7987DSC 7991DSC 7992DSC 7994DSC 7995DSC 7996DSC 7998DSC 7999DSC 8000DSC 8002DSC 8005DSC 8006DSC 8009