W minionym tygodniu (19 lipca) w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej  odbyły się egzaminy dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Komisje egzaminacyjne powołane uchwałami Zarządu Powiatu Skarżyskiego, pod przewodnictwem członka zarządu Katarzyny Bilskiej oraz przy udziale przedstawiciela organu sprawującego nadzór pedagogiczny Luizy Błoniarz przeprowadziły egzaminy dla 9 nauczycieli  ze szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Skarżyski. Egzamin ten poprzedza staż w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy, zakończony pozytywną oceną dorobku za okres stażu wystawianą przez dyrektora szkoły. Stopień nauczyciela mianowanego jest trzecim na ścieżce awansu zawodowego. Najwyższym jest stopień nauczyciela dyplomowanego. Wszyscy nauczyciele, którzy w tym roku przystąpili do egzaminu otrzymali oceny pozytywne.

Są to:

  1. Sylwia Olejarz – II LO im. Adama Mickiewicza
  2. Piotr Sieczka – SOSW Nr 2
  3. Aneta Lisowska – Miernik SOSW Nr 2
  4. Kinga Rudzka – Kawa – SOSW Nr 2
  5. Marcin Plewiński - ZPEW
  6. Monika Piątek - ZPEW
  7. Justyna Słopiecka – ZS w Suchedniowie
  8. Piotr Wołąkiewicz - ZSTM
  9. Anna Malik - ZSSU

Uroczyste wręczenie aktów awansu zawodowego nauczyciela mianowanego nauczycielom ze szkół i placówek oświatowych Powiatu Skarżyskiego odbędzie się podczas powiatowego rozpoczęcia roku szkolnego.