W piątek 30 czerwca Sekretarz Powiatu Małgorzata Łakomiec oraz Przewodnicząca Rady Powiatu Bożena Bętkowska wzięły udział w uroczystości z okazji 55-lecia nadania praw miejskich Miastu i Gminie Suchedniów.

Z okazji Jubileuszu w Suchedniowskim Ośrodku Kultury „Kuźnica” odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej, w trakcie której Małgorzata Łakomiec odczytała w imieniu Starosty Skarżyskiego Jerzego Żmijewskiego list, za pośrednictwem którego, zwrócił się on do władz oraz mieszkańców Suchedniowa: „(…) Dziękując za pamięć pragnę przekazać na ręce Pana Burmistrza serdeczne gratulacje dla władz miasta i gminy Suchedniów oraz wszystkich mieszkańców. Każdy jubileusz jest ważnym momentem w życiu społeczności lokalnej – z jednej strony, wzmacnia jej tożsamość oraz integruje lokalne więzi, z drugiej zaś wyznacza kierunki działania na kolejne lata. (…)”

W dalszej części listu Starosta nawiązał do tradycji, a także współpracy, która niezbędna jest do osiągnięcia sukcesu.

„(…) Miasto i Gmina Suchedniów ma bogatą tradycję i realizuje wiele pięknych inicjatyw. Jestem przekonany, że w kolejnych latach nadal będzie się rozwijać, pomnażając swój potencjał.

Na osiągane sukcesy pracuje się wspólnie. W tej współpracy ważni są zarówno radni, pracownicy samorządu lokalnego, przedsiębiorcy i organizacje, a przede wszystkim mieszkańcy. To od ludzi zależy, czy społeczności lokalne będą osiągać sukcesy, a gmina będzie się rozwijać. To mieszkańcy tworzą historię, zapisują kroniki, to mieszkańcy swoimi decyzjami i działaniem, sprawiają wyjątkowość miejsc, w których żyją.

Jako naczelnik Miasta i Gminy Suchedniów w latach 1982-1990,a następnie przez kolejne 4 lata burmistrz tej gminy i radny Rady Miejskiej w Suchedniowie   w latach 1994-1997, miałem okazję współpracować z całą społecznością lokalną. Zawsze szanowałem mieszkańców za ich pracę i talent, aktywność i wytrwałość, a jednocześnie szacunek dla własnej historii i tradycji. Za to dzisiaj pragnę podziękować całej społeczności Suchedniowa.(…)”

Na koniec swego listu, Starosta skierował życzenia do władz i mieszkańców Suchedniowa.

„(…) Życzę, więc kolejnych ważnych dokonań, które będą umacniać naszą wspólną dumę oraz ufność, że działając w zgodzie na rzecz wspólnego dobra, idąc drogą dialogu i solidarności można osiągnąć bardzo wiele. Życzę, aby każda podejmowana decyzja jak najlepiej służyła miastu, promowała Suchedniów w regionie, w kraju i w Europie.

W roku jubileuszu życzę władzom nieustającego zapału w realizacji zamierzeń i ambitnych planów w tym, aby Suchedniów i cała gmina była miejscem szczególnym, w pełni wykorzystującym swoje walory, dynamicznie rozwijającym i bliskim sercu wszystkich, którzy się stąd wywodzą. Wszystkim zaś mieszkańcom życzę spokoju i dostatku, a jubileusz niech będzie inspiracją do kolejnych, wyjątkowych wyzwań.(...)"

Delegacja Powiatu Skarżyskiego przekazała także na ręce Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów Cezarego Błacha pamiątkowy grawerton, na którym nie zabrakło gratulacji oraz życzeń wielu sukcesów w przyszłości, składanych w imieniu Rady i Zarządu Powiatu Skarżyskiego.

IMG 7106IMG 6961IMG 6961IMG 6961

Tekst: Olga Łukomska