Przewodnicząca rady Powiatu Skarżyskiego Bożena Bętkowska informuje, że 6 czerwca 2O17 roku o godz.14.OO w  sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, ul. Plac Floriański 1 odbędzie się XXXIII w kadencji sesja Rady Powiatu Skarżyskiego.

Sesja, zgodnie z art. 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym, zwołana została na wniosek Zarządu Powiatu.

Proponowany projekt porządku obrad:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

         1) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok,

         2) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2017-2035,

         3) wprowadzenia zmian do statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie.

  1. Zamknięcie sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.

 DSC 5914