Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej było partnerem OSP Grzybowa Góra i Szkoły Podstawowej w Grzybowej Górze w tegorocznej edycji konkursu FLORIANY. W ramach konkursu wspólnie realizowany projekt otrzymał nominacje do I Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OPS i Samorządów w kategorii „Rozwój sportu i rekreacji oraz turystyki”.  Dyplom potwierdzający nominację otrzymał starosta Jerzy Żmijewski.

Ta nominacja była dla nas wszystkich bardzo dużym wyróżnieniem - mówi starosta Jerzy Żmijewski. Kapituła konkursu spośród 375 zgłoszeń ze wszystkich województw nominowała do elitarnego grona półfinalistów 54 prospołeczne inicjatywy. Inicjatywa z powiatu skarżyskiego, jako jedyna z województwa świętokrzyskiego znalazła się w tym gronie.

Przypomnijmy: Główne przesłanie konkursu FLORIANY  to inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia, jakości życia, integracji oraz rozwoju lokalnych środowisk i przeciwdziałania wykluczeniu. Konkurs, który adresowany jest głównie do ochotniczych straży pożarnych, realizujących wspólnie z samorządami, lokalnymi środowiskami, organizacjami, instytucjami oraz pracodawcami i przedsiębiorcami różnorodne przedsięwzięcia oraz projekty służące mieszkańcom na terenie ich działania, został rozstrzygnięty 4 maja 2017 r. w Karolinie.

Image0079

skarzyski-powiat-z-widokiem