W poniedziałek, 15 maja, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej odbyła się XXXII sesja Rady Powiatu Skarżyskiego. Poniedziałkowe obrady sesji zdominowały informacje służb, straży i inspekcji na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie skarżyskim. Informacje te przedstawili - Komendant Powiatowy Policji, insp. Tomasz Śliwiński, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, bryg. Marcin Machowski, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Anna Chrzanowska oraz Powiatowy Lekarz Weterynarii, Krzysztof Bąk.

Ponadto radni zapoznali się ze sprawozdaniem z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016, które przedstawiła Bogusława Krawczyńska członek zarządu powiatu, a także ze sprawozdaniem z działalności PCPR za 2016 rok wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej, które omówił dyrektor PCPR, Paweł Perkowski.

Podczas poniedziałkowej sesji procedowane były trzy uchwały rady w sprawach:

  1. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2017-2035,
  2. wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok,
  3. zmiany Uchwały Nr 191/XXVII/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego na rok 2017,

które radni przyjęli jednomyślnie.

DSC 5914DSC 5911DSC 5942

W punkcie interpelacje i zapytania radnych głos zabrało 5 radnych:

Radna Małgorzata Kwiatkowska pytała czy w tym roku zostanie wykonany remont ul. Piłsudskiego (na odcinku od ul. Tysiąclecia do świateł) oraz jak będzie wyglądała organizacja ruchu w miejscu powstającego marketu Biedronka przy ul. 1-go Maja.

DSC 5969

 

Do sprawy organizacji ruchu przy ul. 1-go Maja odniósł sie także w swojej interpelacji radny Bartosz Bętkowski. Pytał o rozwiązania komunikacyjne w tej części miasta, czy planowana jest budowa ronda, ewentualnie jakie planowane są inne rozwiązania wynikające z nowej koncepcji zagospodarowania tego terenu. Radny B. Bętkowski pytał także jak będzie wyglądała sytuacja związana z budową ul. Ponurego, czy umowa z województwem już została podpisana oraz czy w planie nowej drogi Ponurego jest przewidziane połączenie asfaltem tej drogi z Zagórzem.      

DSC 5987

Radny Mieczysław Bąk pytał o możliwość uruchomienia przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego środków finansowych na modernizację linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko-Kamienna, prosząc Starostę o przyjęcie roli mediatora i rozmówcy w tej sprawie z Marszałkiem.

DSC 5976

Radny Roman Wojcieszek w swojej interpelacji odniósł się do listu otwartego Zarządu Powiatu Skarżyskiego, będącego odpowiedzią na list otwarty Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.

DSC 5992

Radna Renata Bilska interpelowała w sprawie uszkodzeń nawierzchni dróg po przebudowie pierwszego odcinka ul. Rycerskiej i ul. Kopernika w Skarżysku-Kamiennej. Pytała także dlaczego w harmonogramie dyżurów aptek nie zostały ujęte apteki z innych niż Skarżysko-Kamienna, gmin powiatu skarżyskiego.

DSC 5993

Interpelacje i zapytania radnych (zapis audio)

      

Odpowiedzi na interpelacje radnych udzielili: starosta Jerzy Żmijewski,  wicestarosta Artur Berus i członek zarządu powiatu Anna Leżańska.

(zapis udio)

DSC 5946

Jerzy Żmijewski

Starosta  Skarżyski

 

DSC 6014

Artur Berus,

Wicestarosta Skarżyski

 

DSC 6011

Anna Leżańska

Członek Zarządu Powiatu Skarżyskiego

   

W punkcie wolne wnioski i oświadczenia głos zabrali: 

Mateusz Korzeniewski, dyrektor Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Skarżysku-Kamiennej, który zachęcał do udziału w programie profilaktycznym w dziedzinie onkologii, obejmującym dwa projekty:

1. "Być świadomą kobietą" - wsparcie profilaktyki raka szyjki macicy poprzez działania zachęcające kobiety do badań profilaktycznych

2. "Żyj zdrowo" - wsparcie profilaktyki raka piersi poprzez działania edukacyjno-informacyjne.

Program ten OLK realizuje na terenie 28 gmin północnej części województwa świętokrzyskiego w partnerstwie z Świętokrzyskim Centrum Onkologii w ramach RPO WŚ na lata 2014-2010, które są współfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny. W powiecie skarżyskim programem objęte zostały wszystkie gminy czyli: Bliżyn Łączna, Skarżysko Kościelne, Skarżysko-Kamienna i Suchedniów.

Jak podkreślił dr Korzeniewski zapadalność na raka szyjki macicy i raka piersi ciągle wzrasta, a liczba zachorowań w województwie świętokrzyskim jest jedną z wyższych w kraju.

Poprzez realizację programu profilaktycznego, którego zasadniczym celem jest wsparcie profilaktyki wczesnego wykrywania raka szyjki macicy oraz raka piersi poprzez zachęcanie kobiet do badań profilaktycznych jest także rozwiązywanie takich problemów jak: niska świadomość społeczna, niska zgłaszalność na badania profilaktyczne oraz późna wykrywalność chorób nowotworowych, co przyczynia się do liczby zgonów.

W ramach realizacji programu odbywać się będą spotkania edukacyjno-informacyjne skierowane zarówno do kobiet jak i mężczyzn oraz działania praktyczne. Świętokrzyskie Centrum Onkologii uruchomi swój mammobus, a także zakupiony zostanie w ramach projektu cytobus.

W powiecie skarżyskim seminaria edukacyjno-informacyjne odbędą się w lipcu i sierpniu br., natomiast przyjazd cytomammobusa planowany jest na listopad i grudzień 2017 r. Akcja będzie powtórzona także w przyszłym roku.   

Projekt realizowany będzie dwa lata, czyli do marca 2019 r.     

DSC 5996

 

Zbigniew Zaborski, reprezentant Skarżyskiego Klubu Sportów Walki „Kyokushin–Karate” wystąpił z prośbą o pomoc w pozyskaniu lokalu na działalność klubu. Odpowiedzi w tej sprawie udzieliła członek zarządu powiatu Katarzyna Bilska.

DSC 5999      

 

Wolne wnioski i oświadczenia (zapis audio)

  

 

Odpowiedź na wolne wnioski i oświadczenia (zapis audio)

DSC 6015

Katarzyna Bilska

Członek Zarządu Powiatu Skarżyskiego

 

Zapis audio XXXII sesji Rady Powiatu Skarżyskiego

DSC 5908DSC 5912DSC 5916DSC 5927DSC 5929DSC 5919DSC 5930DSC 5933DSC 5961DSC 5949DSC 5956DSC 5971DSC 5973DSC 6019DSC 6020DSC 6025DSC 6027DSC 6029DSC 6030DSC 6033DSC 6035DSC 6036DSC 6039DSC 6041DSC 6042DSC 6047DSC 6050DSC 6052DSC 6054DSC 6055DSC 6057DSC 6059DSC 6073DSC 6060DSC 6062DSC 6071DSC 6076DSC 6078

skarzyski-powiat-z-widokiem