W dniach 11-12 maja 2017 r. starosta Jerzy Żmijewski będzie uczestniczyć w XXII Zgromadzeniu Ogólnym Związku Powiatów Polskich, które odbędzie się w Kołobrzegu. Podczas dwudniowych obrad plenarnych starostowie z całej Polski m.in. podejmą uchwały w sprawie przyjęcia budżetu ZPP na rok 2017, w sprawie założeń do programu działania Związku na rok 2017 oraz w sprawie wyboru członka Zarządu ZPP. Ponadto zapoznają się ze sprawozdaniami Zarządu: z działalności ZPP w roku 2016 oraz z wykonania budżetu ZPP za rok 2016 i podejmą w tych sprawach uchwały. Uczestnicy Zgromadzenia Ogólnego wezmą również udział w wykładzie pt. „Partnerstwo Publiczno-Prywatne – bez tajemnic”, w ramach którego poruszone zostaną takie zagadnienia jak:

  • uwarunkowania prawne projektów PPP oraz rynek ze szczególnym uwzględnieniem efektywności energetycznej i infrastruktury kubaturowej
  • możliwości łączenia w ramach projektu środków unijnych i środków partnera prywatnego (hybrydowe projekty PPP) oraz analizy przedrealizacyjne.

Przypomnijmy:  ZPP istnieje od 1999 r. i jest stowarzyszeniem powiatów, którego celem jest wspieranie idei samorządu terytorialnego, integrowanie i obrona wspólnych interesów powiatów, kształtowanie wspólnej polityki, wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju i promocji powiatów, wymiana doświadczeń oraz upowszechnianie modelowych rozwiązań w zakresie rozwoju i zarządzania w powiatach. Powiat Skarżyski jest członkiem Związku Powiatów Polskich od początku istnienia stowarzyszenia.

ZPP logo

skarzyski-powiat-z-widokiem