List otwarty Zarządu Powiatu Skarżyskiego w odpowiedzi na List otwarty Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej Konrada Kroniga do mieszkańców z dnia 8.05.2017 r.  

 Image0077Image0078