We wtorek, 25 kwietnia, wicestarosta Artur Berus, członek zarządu powiatu Anna Leżańska oraz skarbnik powiatu Bogusława Wilczyńska podpisali czterostronne porozumienie, pomiędzy powiatem skarżyskim a powiatem kieleckim - reprezentowanym przez starostę Michała Godowskiego, gminą Łączna - reprezentowaną przez wójta Romualda Kowalińskiego oraz gminą Masłów - reprezentowaną przez wójta Tomasza Lato, na realizację wspólnej inwestycji pn. "Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Barcza". Powiat skarżyski na sfinansowanie tego zadania przeznaczył dotację w wysokości 50.000,00 zł. Samorząd Powiatu Skarżyskiego decyzję o współfinansowaniu zadania podjął, mając na względzie przede wszystkim dobro mieszkańców Klonowa w gminie Łączna. 

- Cieszę się, że dzięki przebudowie tego mostu będzie możliwość uruchomienia komunikacji publicznej. - zaznaczył, podczas podpisania porozumienia w kieleckim starostwie, wicestarosta Artur Berus podkreślając jednocześnie, dotychczasową owocną współpracę pomiędzy samorządami, która miała miejsce juz w roku 2008, przy realizacji drogi łączącej oba powiaty, także w gminie Łączna.   

Zadowolenia z możliwości realizacji wspólnej inwestycji, która przede wszystkim ma istotny aspekt społeczny, nie kryli także, włodarze pozostałych samorządów starosta, kielecki Michał Godowski oraz wójtowie Romuald Kowaliński i Tomasz Lato. Nowy most nie tylko ułatwi komunikację pomiędzy dwoma powiatami, ale przede wszystkim skróci dojazd do stolicy regionu mieszkańcom gminy Łączna w szczególności miejscowości Klonów. W chwili obecnej istniejący most nie spełnia parametrów technicznych pozwalających na poruszanie się pojazdów ciężarowych w tym autobusów. Po wykonaniu inwestycji będzie więc możliwości wprowadzania linii MPK do miejscowości Klonów. Mieszkańcy Klonowa o uruchomienie komunikacji miejskiej zabiegali od 10 lat. 

Jak poinformował Paweł Gratka, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach podpisanie porozumienia pozwoli na uruchomienie postępowania przetargowego i sporządzenie dokumentacji projektowej. Łączna wartość zadania wynosi 200 000,00 zł i podzielona jest na cztery samorządy po równo, czyli po 50 000,00 zł. Powiat kielecki zobowiązał się dodatkowo do wykonania na swój koszt projektu oraz przygotowania dokumentacji technicznej. Na ten cel zaplanowano środki w wysokości 30 000,00 zł.

Termin wykonania inwestycji został określony na dzień 31.12.2017 r. 

DSC 4839DSC 4845DSC 4899DSC 4812DSC 4829DSC 4806DSC 4836DSC 4837DSC 4846DSC 4853DSC 4878DSC 4847DSC 4820DSC 4822DSC 4903DSC 4867DSC 4910DSC 4913DSC 4918