W poniedziałek, 27 marca, w starostwie powiatowym odbyło się robocze spotkanie w sprawie koncepcji budowy ronda na skrzyżowaniu ulic: 3-go Maja, 11-go Listopada i Towarowa. W spotkaniu uczestniczyli starosta Jerzy Żmijewski, członek zarządu powiatu Anna Leżańska, radni powiatowi Bartosz Bętkowski i Jacek Jeżyk, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Marek Czyż, naczelnik wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem Janusz Kuźdub oraz projektant ronda Krzysztof Grosicki. Jak zaznaczył starosta Jerzy Żmijewski powiat skarżyski jest zainteresowany, jako partner,  złożeniem, wspólnie z Gminą Skarżysko-Kamienna, wniosku na realizację budowy ronda na skrzyżowaniu ulic: 3-go Maja, 11-go Listopada i Towarowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-20120, Działanie 6.5 "Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich" w ramach rewitalizacji dzielnicy Dolna Kamienna. W związku z tym iż do 30 czerwca br. jest termin składania wniosków do projektu niezbędne jest opracowanie koncepcji oraz kosztorysu do przygotowania studium wykonalności projektu. Projektant Krzysztof Grosicki przedstawił uczestnikom spotkania dwa warianty koncepcji budowy ronda. Oba zakładają cztery wloty. Wariant pierwszy zakłada, że trzy drogi są jednopasmowe, rozdział pasa uwzględniono tylko na drodze Piłsudskiego. W wariancie drugim natomiast zaprojektowano pasy rozdziału na wlocie ul. Piłsudskiego i Towarowej. Rondo to uwzględnia wszystkie warunki przejezdności. Uczestnicy spotkania zgodnie opowiedzieli się za wariantem drugim koncepcji budowy ronda. Całkowita wartość inwestycji oszacowana będzie po uzyskaniu niezbędnych uregulowań prawnych.

DSC 3308DSC 3289DSC 3291DSC 3293DSC 3295DSC 3307DSC 3282DSC 3284DSC 3285DSC 3287