W czwartek, 16 marca, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Skarżyskiego, któremu przewodniczył Starosta Skarżyski Jerzy Żmijewski.

W trakcie posiedzenia przedstawiciele powiatowych służb, inspekcji i straży podsumowali działania prowadzonej akcji "Bezpieczne Ferie 2017" pod kątem m.in. bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego, przeciwpożarowego oraz monitorowania i kontrolowania miejsc obiektów zimowego wypoczynku. Z przedstawionych informacji wynika, ze tegoroczne ferie zimowe w naszym powiecie przebiegły bez większych problemów. Nie odnotowano żadnych zdarzeń wyjątkowo niebezpiecznych.

Ponadto podczas obrad Komisji przedstawiono analizę kwestii związanych z występowaniem, na terenie wszystkich gmin powiatu, w roku 2016 przemocy fizycznej i psychicznej w środowiskach objętych patologią społeczną, alkoholizmem oraz narkomanią. Analizę przeprowadziły Komisje Interdyscyplinarne oraz Policja. Z danych komisji wynika, że zjawisko przemocy w rodzinie potwierdzone założeniem "Niebieskiej Karty" wciąż występuje. Praktycznie można stwierdzić, że co drugi dzień jakaś instytucja, upoważniona do prowadzenia  procedury "Niebieskiej Karty", taką kartę zakłada. Najwięcej kart w ubiegłym roku założono w Skarżysku-Kamiennej (248) najmniej w Skarżysku Kościelnym (14). Zauważono także, że w ostatnim czasie na terenie naszego powiatu coraz więcej występuje tzw. przemocy pokoleniowej (dorosłych dzieci w stosunku do starszych rodziców).  

Członkowie Komisji zatwierdzili także plan pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na rok 2017. Komisja w bieżącym roku zajmie się między innymi sytuacją na powiatowym rynku pracy aktywnością zawodową mieszkańców, bezpieczeństwem zdrowia w aspekcie potrzeb usług medycznych, realizacji programów zdrowotnych oraz chorób odzwierzęcych. Zajmie się także zagadnieniami związanymi przygotowaniem powiatowych jednostek organizacyjnych i administracyjnych miast i gmin do działania w sytuacjach wystąpienia ekstremalnych warunków pogodowych, klęsk żywiołowych, epidemiologicznych itp. oraz przygotowaniem instytucji i podległych służb do okresu zimowego, oceną bezpieczeństwa w czasie wakacji, a także oceną działalności placówek edukacyjnych po reformie oświatowej.        

Przedstawiciele Policji przypomnieli także o funkcjonującej Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa (www.policja.pl) za pomocą, której można przekazywać informacje o zagrożeniach w okolicy oraz najbardziej uciążliwych społecznie.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Skarżyskim pracuje w składzie:

 1. Jerzy Żmijewski - Starosta Skarżyski – Przewodniczący Komisji;
 2. Artur Berus - Wicestarosta Skarżyski – Członek Komisji;
 3. Robert Pajek - Kierownik BBiZK UM Skarżysko – Kamienna – Członek Komisji;
 4. Paweł Perkowski - Dyrektor PCPR – Członek Komisji;
 5. Danuta Banaczek - Radna Powiatu Skarżyskiego – Członek Komisji;
 6. Jacek Jeżyk - Radny Powiatu Skarżyskiego – Członek Komisji;
 7. Tomasz Śliwiński - Komendant Powiatowy Policji – Członek Komisji;
 8. Krzysztof Leśniewski - Naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Skarżysku-Kamiennej – Członek Komisji.

z głosem doradczym osób takich jak:

 1. Marcin Machowski - Komendant Powiatowy PSP;
 2. Anna Chrzanowska - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny;
 3. Krzysztof Bąk  - Powiatowy Lekarz Weterynarii;
 4. Roman Białek - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy;
 5. Jacek Krzepkowski - Inspektor ds. Obronnych.

oraz z udziałem Ireny Janczara – Prokurator Prokuratury Rejonowej w Skarżysku-Kamiennej.

DSC 3222DSC 3233DSC 3211DSC 3212DSC 3215DSC 3216DSC 3218DSC 3225DSC 3227DSC 3220DSC 3230DSC 3232DSC 3240DSC 3243DSC 3247DSC 3249