Rady Soleckie Wsi Skarżysko Kościelne oraz Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Skarżysko Kościelne "GROM" uhonorowali, dyplomami uznania, członków Zarządu Powiatu Skarżyskiego za udzielone wsparcie w organizacji dwóch imprez dla mieszkańców gminy - "Turniej Dartsa" i "Międzynarodowy Dzień Kobiet".

Dyplomy staroście Jerzemu Żmijewskiemu, wicestaroście Arturowi Berusowi oraz członkiniom zarządu Katarzynie Bilskiej, Annie Leżańskiej i Bogusławie Krawczyńskiej wręczyli Irena Sykulska przewodnicząca Rady Soleckiej Wsi Skarżysko Kościelne Koło nr 2 oraz Szymon Płusa przewodniczący Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Skarżysko Kościelne "GROM".

W podziękowaniach czytamy: "Dyplom Uznania za dobre serce, które pochyla się nad tymi, którzy potrzebują pomocy, za wrażliwą duszę, która przynagla do czynienia dobra, za bezinteresowną pomoc podczas uroczystości "Międzynarodowego Dnia Kobiet" i "Turnieju Dartsa".  

DSC 3114