W poniedziałek, 6 marca 2017 r. w Klasztorze OO. Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich z udziałem m.in. przedstawicieli Rady Ministrów, posłów, senatorów, przedstawicieli samorządów powiatowych oraz ekspertów w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego.

Powiat skarżyski, podczas Zgromadzenia Ogólnego ZPP, reprezentował starosta Jerzy Żmijewski. Uczestnicy poniedziałkowych obrad plenarnych dyskutowali przede wszystkim o roli powiatów w dostarczaniu usług publicznych oraz tworzeniu warunków do zrównoważonego rozwoju wobec dokonujących się zmian legislacyjnych. Efektem dyskusji było wypracowanie i przyjęcie dziewięciu stanowisk w następujących sprawach:

a) roli samorządu terytorialnego w państwie;

b) dochodów jednostek samorządu terytorialnego;

c) roli powiatów w realizacji Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju;

d) roli samorządów powiatowych w systemie oświaty;

e) systemu ochrony zdrowia;

f) funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia;

g) publicznego transportu zbiorowego;

h) roli powiatów w zapewnieniu bezpieczeństwa obywateli;

i) XX lecia Konstytucji RP.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich miało charakter merytoryczny.

Ze stanowiskami przyjętymi przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich można zapoznać się na stronie internetowej Związku Powiatów Polskich.

7ccdbeb6c7d38a05c201fc825d513ac0fc8e74198f2f3be5b04be4ec25ee2f0f.jpg1

 

Foto - źródło http://www.powiatwroclawski.pl