Sprawy związane z oświatą w powiecie skarżyskim zdominowały ostatnie posiedzenie zarządu powiatu. Podczas obrad zarząd m.in. przyjął do wiadomości potrzeby remontowe szkół oraz wyraził zgodę na rozpoczęcie procedury przetargowej w sprawie wydzierżawienia części obiektów Zespołu Szkół w Suchedniowie na potrzeby prowadzenia Szkoły Kadetów. Zarząd zapoznał się także z informacjami o planowanym naborze, na rok szkolny 2017/2018, do szkół dla młodzieży i dorosłych dla których powiat skarżyski jest organem prowadzącym. Zaakceptował również planowane kierunki kształcenia. Z danych przedstawionych przez poszczególne szkoły wynika, że młodzież wybierająca się do szkół ponadgomnazjalnych w powiecie skarżyskim, tak jak dotychczas,  będzie miała szeroki wybór kierunków nauczania. Nowe kierunki kształcenia proponują przede wszystkim technika i szkoły zawodowe. I tak w technikum Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych planowane jest uruchomienie trzech nowych kierunków w zawodach - technik automatyk, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym oraz technik eksploatacji portów i terminali. Natomiast w zasadniczej szkole zawodowej Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych - nowy zaproponowany kierunek to kierowca mechanik. Ponadto ZSS-U proponuje naukę w zawodach: monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, monter systemów rurociągowych oraz mechanik-monter maszyn i urządzeń. Na te zawody zapotrzebowane zgłosiła spółka Celsium. Jeśli te zawody spotkają się z odpowiednim zainteresowaniem uczniów, szkoła wraz z Celsium chce stworzyć patronacką opiekę nad uczniami tych kierunków. 

DSC 2263DSC 2270DSC 2260DSC 2271.jpg1DSC 2286