W piątek, 27 stycznia, w Hotelu Promień w Skarżysku-Kamiennej obradował Konwent Powiatów Województwa Świętokrzyskiego pod przewodnictwem Edmunda Kaczmarka Starosty Jędrzejowskiego. Uczestnikami spotkania byli przede wszystkim starostowie województwa świętokrzyskiego. Wśród zaproszonych gości byli między innymi Wicewojewoda Świętokrzyski Andrzej Bętkowski, dyrektor Biura Związku Powiatów Polskich Rudolf Borusiewicz, przewodnicząca Rady Powiatu Skarżyskiego Bożena Bętkowska oraz Zarząd Powiatu Skarżyskiego w osobach: starosta Jerzy Żmijewski, wicestarosta Artur Berus i członkowie Katarzyna Bilska, Anna Leżańska oraz Bogusława Krawczyńska.   

Podczas Konwentu omówiono między innymi zagadnienia związane ze zmianami  prawnymi dotyczącymi Powiatowych Rzeczników Praw Konsumentów w odniesieniu do projektu ustawy o rzeczniku konsumentów. Wspólne stanowisko w tej sprawie, po uzyskaniu opinii wszystkich powiatów, zostanie przekazane do Związku Powiatów Polskich w celu uwzględnienia jego zapisów przy opiniowaniu projektu ustawy. Dyrektor Oddziału Świętokrzyskiego PFRON Andrzej Michalski przedstawił informację o możliwości finansowania zadań i współpracy w roku 2017 pomiędzy PFRON a powiatami w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd oraz Programu wyrównywania różnic między regionami. Zaprezentowano także zmiany w ustawie o Karcie Polaka oraz zadania, które te zmiany nakładają na Starostów. O zasadach współpracy w tym zakresie pomiędzy starostwami a Wydziałem Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego omówiła Anna Hanus-Turzyńska kierownik wydziału.  Dyrektor Biura Związku Powiatów Polskich Rudolf Borusiewicz przedstawił uczestnikom spotkania informację o działaniach podejmowanych przez ZPP w roku bieżącym. Jednym z zagadnień poruszonych podczas obrad Konwentu Powiatów WŚ były problemy związane funkcjonowaniem i stosowaniem systemu dziedzinowego PUMA, wdrożonego w ramach projektu partnerskiego e-świętokrzyskie, w aspekcie dostępu do bazy danych. Starostowie, w trakcie dyskusji, przyjęli stanowisko, aby zwrócić się do Urzędu Marszałkowskiego WŚ, jako Lidera projektu, o ustalenie z wykonawcą systemu PUMA jak najkrótszego terminu, mającego na celu wprowadzenie zmian do systemu PUMA, które przywrócą jego zgodność z ustawą o ochronie danych osobowych.   

Konwent był także okazją do zaprezentowania walorów i atrakcji Powiatu Skarżyskiego, jego dotychczasowego dorobku oraz aktywności Zarządu Powiatu Skarżyskiego w zakresie realizacji zadań ustawowych. O osiągnięciach i problemach samorządu powiatowego w zakresie zrealizowanych inwestycji drogowych, rozwoju, powiatowej opieki zdrowotnej czy oświatowej oraz o realizowanych inicjatywach podnoszących jakość świadczonych usług w starostwie, a także tych promujących powiat mówił starosta Jerzy Żmijewski.

Uczestnicy Konwentu mieli także okazję zwiedzić Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie. Starostowie w tym szczególnym miejscu złożyli wiązankę kwiatów przed tablicą upamiętniającą pacyfikację wsi podczas II wojny światowej.  

Konwent Powiatów Województwa Świętokrzyskiego stanowi istotny element wielopłaszczyznowej współpracy, wymiany zdań i doświadczeń mających szerzyć ideę samorządności w społeczeństwie i przyczyniać się do podnoszenia jakości życia lokalnej społeczności.      

DSC 1206DSC 1139DSC 1131DSC 1142DSC 1143DSC 1144DSC 1145DSC 1151DSC 1155DSC 1159DSC 1178DSC 1202DSC 1214DSC 1222DSC 1224DSC 1242DSC 1243DSC 1251DSC 1256DSC 1258    DSC 1261DSC 1263DSC 1268DSC 1269DSC 1279DSC 1287DSC 1240DSC 1289DSC 1291DSC 1294DSC 1295DSC 1296DSC 1301DSC 1303DSC 1310DSC 1314DSC 1320DSC 1329DSC 1331DSC 1338DSC 1348DSC 1349DSC 1352DSC 1358DSC 1361DSC 1362DSC 1383DSC 1401DSC 1402DSC 1413DSC 1417DSC 1422DSC 1425DSC 1426DSC 1430DSC 1433DSC 1438