Akcję zimowego utrzymania dróg na sieci dróg powiatowych w gminach: Skarżysko-Kamienna, Skarżysko Kościelne, Łączna i Suchedniów (w sumie to 129,9 km) na terenie powiatu skarżyskiego prowadzi Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej. Za prowadzenie akcji zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Bliżyn (na długości 56,5 km) odpowiada gmina Bliżyn we własnym zakresie (na mocy podpisanego porozumienia).

Drogowcy zapewniają, że są przygotowani na pogorszenie warunków pogodowych i wystąpienie obfitych opadów śniegu - w takiej sytuacji Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej na drogi powiatu skieruje sześć samochodów ciężarowych wyposażonych w pługi i piaskarki (warto dodać, że każdy z pojazdów wyposażony jest w system monitoringu pojazdów GPS umożliwiający weryfikację przejechanej trasy).
Na zimowe utrzymanie dróg powiatowych powiat podpisał umowę ze skarżyską firmą LKW WOLF Sp z.oo, natomiast za odśnieżanie chodników jest odpowiedzialna firma AWIM ze Skarżyska-Kamiennej.
Warto przypomnieć, że zimowe utrzymanie dróg powiatowych prowadzone jest w dwóch formach:
- akcji czynnej – świadczenie tej usługi polega na pracy pojazdów oraz sprzętu bezpośrednio na drodze przy usuwaniu śliskości i odśnieżania zgodnie ze standardami tj. 
I standard – jezdnia jest odśnieżona i posypana na całej długości i szerokości,
II standard – jezdnia jest odśnieżona: w miejscach zasp odśnieżony jest jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek, jezdnia jest posypana na odcinkach decydujących o możliwość ruchu.
-akcji biernej – świadczenie usług polega na pozostawieniu pojazdów oraz sprzętu wraz z kierowcą w pełnej gotowości do podjęcia akcji czynnej.

Swoje uwagi dot. zimowego utrzymania dróg powiatowych mieszkańcy na bieżąco mogą zgłaszać telefonicznie do dyżurnego Zarządu Dróg Powiatowych
41 254 58 13.
Ponadto informujemy, że Zarząd Dróg Powiatowych na bieżąco monitoruje sytuację na drogach.

OP3B67819