Przewodnicząca Rady Powiatu Skarżyskiego Bożena Bętkowska informuje, że 28 grudnia 2016 roku o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej ul. Plac Floriański 1 odbędzie się XXIX w kadencji sesja Rady Powiatu Skarżyskiego.

Projekt porządku obrad przewiduje między innymi:

1. Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXVII i XXVIII sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.

4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu Skarżyskiego między sesjami.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Wolne wnioski i oświadczenia.

7. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.

8. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2017-2035:

 1. przedstawienie projektu uchwały w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2017-2035,
 2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o projekcie uchwały w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2017-2035,
 3. dyskusja,
 4. podjęcie uchwały.

9. Uchwalenie budżetu powiatu skarżyskiego na rok 2017:

 1. przedstawienie projektu budżetu na rok 2017,
 2. opinie komisji rady powiatu,
 3. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o projekcie uchwały budżetowej powiatu skarżyskiego na 2017 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu założonego w projekcie uchwały budżetowej powiatu skarżyskiego na 2017 rok,
 4. dyskusja,
 5. podjęcie uchwały.

10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Zespole Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej.

11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2016-2035,
 2. wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok,
 3. określenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016,
 4. ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu powiatu skarżyskiego dla niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż powiat skarżyski,
 5. wyrażenia zgody na umorzenie wierzytelności należnych powiatowi skarżyskiemu od Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie z tytułu pożyczki udzielonej z budżetu powiatu.

12. Zamknięcie sesji Rady Powiatu Skarżyskieg

DSC 7771